Ressourcer og inspirationskilder

Artikler og rapporter

Equality, diversity and inclusion at universities: the power of a systemic approach. The League of European Research Universities (LERU)'s advice paper fra 2019 med fokus på vigtigheden af en systematisk tilgang til arbejdet med ligestilling og mangfoldighed på universiteterne, baseret på erfaringerne fra LERU's medlemsuniversiteter.

I denne nye rapport fra Equal Measures 2030 præsenteres ”2019 SDG Gender Index”. Indexet er det mest omfattende tilgængelige redskab til at udforske status på gender equality på tværs af 129 lande (omfattende 95% af verdens piger og kvinder).

Status over menneskerettighedssituationen på ligebehandlingsområdet 2019. Denne rapport fra Institut for Menneskerettigheder er en af tre rapporter hvori der redegøres for menneskerettighedssituationen. De andre rapporter omhandler handicap og etnisk oprindelse. 

Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks Talentbarometer 2018. For andet år i træk udgives Uddannelses- og forskningsministeriets rapport med opdaterede oversigter over mænd og kvinder i dansk academia, inklusiv Danmarks Talentbarometer.

Karrierer i forskningen. En rapport fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR), der som afslutning på rådets projekt om forskerkarrierer fremlægger 6 anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.

Ligestillingsredegørelser 2017.  Denne hovedrapport, udarbejdet af Rambøll på vegne af Danmarks minister for ligestilling, sammenfatter ligestillingsredegørelserne fra alle statslige institutioner, herunder SDU. Det fremgår at SDU "i høj grad" arbejder med ligestilling på både personaleområdet og indenfor institutionens kerneydelser. 

Implicit Bias in Academia. The League of European Research Universities (LERU)'s advice paper fra 2018 giver overblik over udfordringer og problemstillinger bias medfører, og kortlægger nedslagsfelter hvor der kan arbejdes med bias, med praktiske eksempler fra LERU's universiteter.

Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks Talentbarometer 2017. Uddannelses- og forskningsministeriets rapport med oversigt over mænd og kvinder. Rapporten indeholder for første gang Danmarks Talentbarometer, der giver en ny visuel oversigt over ligestillingstilstanden på universiteterne.

Videnskabeligt personales karriereveje. Rapport af Damvad Analytics der udgør en del af evidensgrundlaget for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) projekt med fokus på karriereveje, rekrutterings- og meriteringsprocesser. Projektet har også publiceret briefet Det er ikke kønt.

Tal om forskning og innovation 2016. Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige statistisk med information om bevillinger til forskning, og hvordan disse fordeler sig på mænd og kvinder.

Køn og forskning i det frie forskningsråd. En rapport fra 2013 med fokus på relevante centrale problemstillinger på ligestillingsområdet i universitetssektoren.

Gender diversity leads to better science. Et opinion paper der illustrerer sammenhængen mellem ligestilling og mangfoldighed og bedre forskningsresultater, og argumenterer for vigtigheden af understøttende institutionel kontekst. 

 

Hjemmesider

Gendering in Research er et netværk for forskere og studerende med interesse for køn- og ligestillingsspørgsmål, på Aarhus Universitet. Netværkets hjemmeside og facebook side opdateres løbende med nyt om calls for papers, muligheder for at søge midler, medienyheder etc.

unlimited.sdu.dk Hjemmeside om Unlimited Thinking and Teaching med spændende ressourcer relateret til bias i undervisning, men også rekruttering, ledelse etc. Indeholder bl.a. "think pieces" og praktiske værktøjer.

www.eige.europa.eu European Institute for Gender Equality (EIGE) er en stor ressourcebank med ligestillingsindex, information om gender mainistreaming, ligestillingsstatistik etc. Instituttets mange rapporter findes på flere sprog, fx er "Strukturændringer på forskningsområdet" oversat til dansk.

www.eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear EIGE har udviklet værktøjskassen GEAR - Gender Equality in Academia and Research" med information, tips og inspiration til hvordan Gender Equality Plans (handlingsplaner for ligestilling) kan udvikles og implementeres i universitetssektoren.

www.kifinfo.no Den norske KIF-komité's hjemmeside rummer masser af vigtig information, rapporter og nyheder om køn og mangfoldighed. Komitéen er nedsat af det norske Kunnskapsdepartement og har fokus på at bidrage til kønsbalance og mangfoldighed i forskningssektoren.

www.genderedinnovations.stanford.edu/ Et projekt forankret på Stanford Universitet og med samarbejder med bl.a. den Europæiske Kommission. Fokus er på at hvordan analytisk og praktisk arbejde med køn- og ligestilling kan føre til innovation.

 

 

Mangler du inspiration?

Siden her opdateres løbende. Har du tips, idéer eller ønsker til inspirationskilder er du altid velkommen til at kontakte SDU's Gender Equality Team

Skriv til SDU's Gender Equality Team

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies