Skip to main content

EUROsociAL+ udveksling

I marts 2018 deltog SDU’s Gender Equality i et EUROsociAL+ udvekslingmøde i København sammen med en delegation fra Mexico's National Institute for Women (INMUJERES)

Delegationen ønskede at vide mere om rammevilkårene og mulighederne for ligestillingsarbejde i praksis i en offentlig organisation i Danmark, og GET var således inviteret til at præsentere og fortælle mere om SDU's tidligere, nuværende og kommende ligestillingstiltag. 

EUROsociAL+ er et samarbejsprogram mellem Latinamerika og EU. Programmets formål er at styrke social samhørighed i Latinamerika, og det skaber forbindelser mellem latinamerikanske og europæiske offentlige administrationer for at sikre gensidig læring og udveksling af ligestillingspraksisser i begge regioner. Et vigtigt indsatsområde er køn og ligestilling. Programmets hjemmeside har mere information.

Udover mødet med GET mødtes den mexicanske delegation også med bl.a.  KVINFO (Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed) og med Ministeret for Ligestilling i løbet af deres to dage lange besøg i Danmark.

Delegationens besøg i Danmark var  arrangeret af  Expertise France, et offentligt internationalt agentur involveret i samarbejds- og udviklingsprojekter over hele verden med temaer som bl.a. demokrati, sikkerhed og bæredygtighed..

GET's møde med den mexicanske delegation blev til en meget inspirerende dialog og udveksling af erfaringer, udfordringer og muligheder for ligestillingsarbejde på tværs af forskellige regionale og nationale kontekster, og mødet blev også startskuddet til en tæt kontakt til Expertise France med henblik på fremtidige mulige samarbejder med GET og SDU.

Redaktionen afsluttet: 16.03.2018