Skip to main content
DA / EN

Bestyrelsen for SDU vedtog december 2021 en klimaplan, der skal nedbringe universitetets udledning af drivhusgasser med 57% i 2030 sammenlignet med 2018. Nedenunder finder du en afrapportering, der giver en status over arbejdet i 2022.

Denne status består af tre dele:

  • Klimaregnskab for SDU for 2018 og 2021
  • Status på igangsatte klimaindsatser på SDU
  • Udtalelse fra SDU’s Klimapanel

Årlig status på SDU's Klimaplan

Sidst opdateret: 05.01.2024