Skip to main content

GET er nedsat af SDU’s Direktion, og projektansvarlig er Ole Skøtt, dekan på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, medlem af SDU’s Direktion og formand for SDU’s centrale ligestillingsudvalg. Det centrale ligestillingsudvalg fungerer som styregruppe for teamet. Organisatorisk er GET forankret i HR Udvikling og har kontor i Odense.

GET’s kommissorium giver mere information om teamets opgave og opdrag.

Teamet består af :

GET arbejder med systemiske ændringer på SDU i tæt samarbejde med de enkelte fakulteter og enheder, herunder SDU's centrale ligestillingsudvalg og fakulteternes og fællesadministrationens ligestillingsudvalg. Læs mere om de forskellige nedslagsområder for Gender Equality initiativet.

Kontakt GET

Har du spørgsmål? Inputs til arbejdet på SDU? Brug for hjælp?

Send teamet en mail

Sidst opdateret: 10.01.2022