Skip to main content
SDU's årsfest

Undervisningsprisen 2023

Undervisningsprisen 2023 går til lektor Jaume Castan Pinos fra Institut for Statskundskab.

På SDU Sønderborg underviser Jaume Castan Pinos i European Studies. Med sit smittende engagement og kreative undervisningsmetoder aktiverer han de studerende, så de kommer op af stolene og bruger stoffet.

Som Jaume Castan Pinos selv udtrykket det: "At lære er ikke en modsætning til fornøjelse - tværtimod".
Virkelighedsnær, engageret og inspirerende - det kendetegner modtageren af årets undervisningspris.

Jaume Castan Pinos

Sidst opdateret: 30.10.2023