Skip to main content

SDU's Gender Equality Plan arbejde - hvornår?

Arbejdet med SDU's GEP følger både en 1-årig og en 2-årig cyklus.

Fakulteter (FAK) og Fællesområdet (FO) arbejder over en toårige periode med udvalgte indsatser, både lokalt og tværgående, mens der een gang årligt udarbejdes en GE-Beretning, både fra hvert af Hovedområderne og samlet for hele SDU. Du kan finde en  skitsering af den årlige proces her:  

test 
  • Institutter og områder udvælger 1-2 indsatsområder (foregår en gang hvert andet år for hvert institut/område)
  • FAK/FO udarbejder hver en GE-Beretning, inklusiv beskrivelse af status for indsatserne pr. institut/område (foregår en gang hvert år på hvert FAK/FO)
  • Det Centrale Ligestillingsudvalg besøger FAK/FO som 'kritisk ven' i forhold til deres lokale GE-indsatser (den ene halvdel af Hovedområderne besøges i år 1, den anden halvdel i år 2)
  • GET sammenskriver på vegne af SDU's Centrale Ligestillingsudvalg den samlede SDU GE-Beretning (foregår en gang hvert år)
  • Direktionen behandler SDU's samlede GE-Beretning (foregår en gang hvert år)

Den toårige cyklus kan illustreres således:  

GEP_2_aar

De seks hovedområder arbejder forskudt af hinanden, således at NAT, SUND og SAMF initierer nye toårige indsatsområder i samme trit, første gang i 2021, mens HUM, TEK og Fællesområdet initierer nye toårige indsatsområder i samme trit, første gang i 2022. På den måde fordeles ressourceefterspørgslen på bl.a. GET og ligestillingsorganisationen på SDU ud over et toårigt rul.

Alle 6 hovedområder skal årligt udarbejde en lokal GE-beretning, der bliver internt tilgængelig på SDU. Det forventes, at beretningen bliver mest omfangsrig efter et hovedområdes afsluttede toårige rul hvor der kan rapporteres på de toårige indsatser; beretningen, der udarbejdes midt i det toårige rul, forventes tilsvarende at blive mindre omfangsrig.

Bliv klogere på SDU's proces for GEP-arbejdet

Udforsk hele kvalitetssikringsmodellen for GEP-arbejdet, herunder årscyklussen og procesplanen

SDU's GEP

Sidst opdateret: 05.09.2021