Skip to main content

Human Health

Human Health er en tværfakultær satsning inden for sundhedskommunikation med særligt fokus på narrativ medicin. Målet er, at SDU inden for en 5-årig periode skal være førende i Europa, både i forhold til forskningen og den kliniske praksis i sundhedsvæsenet. De fleste OECD-lande står over for kæmpestore udfordringer på sundhedsområdet. Det danske sundhedsvæsen oplever et stigende pres på udgifterne, forventninger om øget brugerinddragelse, større krav til individualiserede behandlingsforløb og automatisering, digitalisering og datadrevet udvikling. For at kunne håndtere disse udfordringer og krydspres og høste gevinsterne af de muligheder, som den nyeste viden frembyder, er man nødt til at diagnosticere, behandle, rehabilitere og forebygge ved at inddrage borgere og patienter på helt nye måder. Dette kræver udvikling af nye sundhedskommunikative kompetencer hos både sundhedsprofessionelle og patienter.

Se hjemmesiden for Human Health

Kontakt eventuelt projektleder Dietrich Jung jung@sdu.dk for mere information.


Tilbage til forskning og vidensamarbejde