Skip to main content
DA / EN

Klimaregnskab for 2017-2021

SDU har fastsat et mål om at reducere universitetets CO2-udledning i 2030 med 57% sammenlignet med 2018. SDU’s CO2-udledning i 2018 var på i alt 11.373 tons CO2-ækvivalenter. Med det menes, at diverse drivhusgasser er omregnet til hvad det ville svare til i CO2.

Målet om reduktion på 57% i forhold til 2018 svarer til en reduktion på 70% i forhold til 1990. Med dette mål lever SDU dermed op til regeringens målsætning om en 70% reduktion af udledningen af CO2 i 2030 sammenlignet med 1990.

SDU’s udledning af drivhusgasser var i 2020 6.111 CO2-ækvivalenter og 6.092 CO2-ækvivalenter i 2021. 

Der er dermed tale om et markant fald sammenlignet med en udledning på 11.373 CO2-ækvivalenter i 2018, der udgør baseline for målet om en reduktion på 57% af udledningen i 2030.

I læsning af klimaregnskaberne for 2020 og 2021 skal man dog være opmærksom på, at disse år adskiller sig fra de øvrige år som følge af de nedlukninger, der fulgte med COVID-19 pandemien. 

Nedlukningerne har medført en væsentlig reduktion af omfanget af flyrejser, hvilket forklarer en væsentlig del af nedgangen i udledningen.

Hvis omfanget af flyrejser og øvrige transportaktiviteter i 2021 havde været på niveau med årene 2017 – 2019, ville den samlede udledning i 2021 have været omkring 9.800 tons CO2-ækvivalenter. 

 

Klimaregnskab for 2017-2021 (PDF)

Sidst opdateret: 05.01.2024