Skip to main content

SDU's centrale ligestillingsudvalg

Udvalget blev nedsat af Direktionen og trådte sammen for første gang i marts 2011. Formålet er at holde fokus på og systematisere ligestillingsarbejdet på SDU. Udvalgets arbejde understøtter således  SDUs ligestillingsindsats på tværs af fakulteter og enheder, og arbejdet er foranlediget af SDUs ambition om at tiltrække og fastholde toppen af hele talentmassen og om at det videnskabelige personales kønssammensætning i højere grad skal afspejle såvel de studerendes som det omgivende samfunds.

 

SDU's Gender Equality Team fungerer som task force for udvalget.

 

Det centrale ligestillingsudvalg mødes 2-6 gange årligt, og har bl.a. ansvar for at udarbejde en årlige rapport til Direktionen hvori der redegøres for ligestillingsarbejdet på SDU. Rapporten udarbejdes med indspil fra de lokale ligestillingsudvalg på fakulteterne og i centraladministrationen.

 

Se i øvrigt udvalgets Forretningsorden for mere information.

 

Medlemmer i SDU's centrale ligestillingsudvalg

 

Sidst opdateret: 29.03.2021