Skip to main content
Forskning

Om center for Design- og Produktionshistorie


Betingelserne for produktion af design og mode i Danmark har ændret sig voldsomt op gennem det tyvende århundrede, og udviklingerne har i høj grad formet designkulturen, såvel designpraksis som -institutioner.

Dansk Designs stærke omdømme har oftest trukket på forestillinger om et særligt afsæt i håndværk, materialer og kunstnerisk sans, selvom eksportsucceserne blev sikret gennem industriproduktion. Overordnede processer som industrialisering, outsourcing, automatisering, globalisering og digitalisering har syntes irreversible, men design har ofte været præget af mere komplekse produktions- og virksomhedskulturer, hvor manuelt arbejde og maskiner, analoge og digitale processer, håndværkslære og kunstnerisk skoling har spillet sammen.

Der har været væsentlige forskelle både mellem branchers betingelser og mellem enkelte virksomheders muligheder for at bevare dansk produktion, oplæring og kunstneriske afdelinger.

Men historien har også budt på fælles udfordringer som den øgede, internationale konkurrence gennem indtrædelsen i det europæiske fællesmarked i 1973, stigende krav til arbejdsmiljø og -løn, og den øgede digitalisering af både designprocesser og markedsføring. Udviklingen i brandingkultur siden 1990erne, båret af både trykte og digitale medier, har givet nye muligheder og store ændringer for dansk designtradition.

De designmæssige kompetencers roller har rykket sig markant i retning af det rent visuelle og betydningsskabende, storytelling og brandidentitet, selvom Dansk Design stadig bygger på sit ry for praktiske detaljer og fysisk kvalitet. Designuddannelsernes indhold og udvikling er således også et relevant perspektiv.

Centrets deltagere vil etablere løbende samarbejde og udveksling af viden om kilder og teorier, og gennem seminarer skabe opmærksomhed og indsigt hos såvel virksomheder, studerende som en bredere offentlighed. Samarbejdet skal danne grundlag for projektideer og ansøgninger om forskningsmidler baseret på flere partnere og fagligheder, herunder ph.d.- og post.doc-projekter.

Vi tager afsæt i de forskellige materialetyper og har fra første færd fokus på keramik, glas, tekstil og mode, elektronik, sølv- og metalvarer, men det vil være oplagt at udvide til eksempelvis plast og møbelproduktion.

Gennem åbne seminarer håber vi således at udvide kredsen og samarbejdet. Museerne har tæt kontakt til flere af de ledende kunstindustrielle virksomheder, eksempelvis Royal Copenhagen, B&O, Holmegaard og Kähler, som vil kunne inddrages. Også på det formidlingsmæssige plan kan museernes direkte kontakt til den bredere offentlighed i form af udstillinger, foredrag og skoleundervisning udnyttes, således at centrets forskning bliver gjort tilgængelig for en større kreds udenfor den akademiske verden.

Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 28.11.2023