Skip to main content
Mediernes Forsknings- og Innovationscenter

NY VIDEN - NYE LØSNINGER

Hvad

Mediernes Forsknings- og Innovationscenter, MFI, er et videnscenter, der indsamler, bearbejder og formidler ny viden og erfaring på medieområdet i en accelereret og systematisk proces, der gør viden tilgængelig i en relevant, aktuel og brugbar form, så den effektivt kan anvendes af og implementeres i mediebranchen og andre relevante steder som:

 • Undervisning: kurser, konferencer og konsulentopgaver
 • Undersøgelser: forskningsprojekter og vidensbank
 • Udviklingsprojekter: nye metoder, modeller og partnerskaber

Hvorfor

En digital virkelighed, der grundlæggende ændrer mediernes vilkår og fundament, kræver nye løsninger og muligheder for en mediebranche i konstant og hurtig forandring. Løsninger der kræver ny viden, indsigt, udvikling og uddannelse, som MFI kan levere.

Forankringen på Center for Journalistik og SDU giver MFI en unik position, hvor forskning og undervisning forenes og skaber de bedste rammer for at give inspiration, indsigt og udvikle nye bud og løsninger for mediebranchen.

Hvordan

Omdrejningspunktet for centerets arbejde er indsamling, bearbejdning og formidling af ny viden og allerede eksisterende relevant viden, der er nødvendig for at forstå og arbejde med medieudvikling. Og sådan at det opleves relevant af mediebranchen med de udfordringer og behov, som branchen står overfor. Eksempler på arbejdsområder:

Undersøgelser og forskning

 • Undersøgelser for og med institutioner, organisationer og medier.
 • Analyser og digital mediemonitorering for medier, organisationer mv.
 •  Undervisning
 • Efter- og videreuddannelse
 • Konsulentopgaver
 • Konferencer
 • Mentorforløb
 • Udvikling
 • Udviklingsforløb og partnerskaber med branchen om nye modeller og metoder mht. formidling, arbejdsgange, teknologi, forretningsmodeller osv.
 • Udvikling af nye journalistiske, redaktionelle og digitale værktøjer, best practice osv.

Centeret finansieres gennem en grundbevilling fra SDU, diverse fonde, partnerskaber samt salg af diverse ydelser og opgaver.

Sidst opdateret: 09.11.2022