Skip to main content

Climate Future Fiction

Gymnasieelever og deres generationskammerater er i mange henseender usædvanligt bevidste om klimaændringernes indvirkning på deres personlige liv (og fremtid) sammenlignet med tidligere generationer af unge.

Gymnasieeleverne (og andre unge) lever i en tid, hvor konsekvenserne af kulstofemissioner er stadig sværere at ignorere for politikere og regeringer. Som følge heraf kan denne generation føle sig særligt ignoreret eller marginaliseret af institutioner, der formodes at repræsentere deres interesser. Desuden udtrykker et flertal klimabekymring eller -angst. Samtidig skal der arbejdes for ikke kun at forstå dette fænomen, men også for at give unge mennesker mulighed for at udtrykke deres bekymringer.

Climate Future Fiction giver gymnasieelever en mulighed for kreativt at udtrykke deres delvist ubevidste bekymringer, håb og ængstelse vedrørende klimaændringer (og deres mulige indvirkning på deres individuelle fremtid). De deltagende gymnasieklasser vil som en del af et undervisningsforløb i engelsk lave skriveøvelser inden for genren cli-fi, hvor de først skal skrive flash fiction og dernæst omarbejde dem til noveller. Forskerne vil herefter få adgang til elevernes produkter, som de kan anvende i deres forskning.

Forskerne inviterer også eleverne med ind i forskningsprocessen og underviser dem i, hvordan novellerne kan blive analyseret med henblik på at finde de unges forestillinger om klimaforandringerne og deres betydning for fremtiden. Eleverne præsenterer efterfølgende deres fund for forskerne til et afslutningsevent på SDU.

Climate Future Fiction kombinerer dermed gymnasieundervisning og forskning med det formål at belyse og sætte fokus på unges klimaforestillinger. De bedste noveller præmieres af en jury ved finalen på SDU.

For yderligere information:

• Mette Fentz Haastrup mfeh@bib.sdu.dk

• Line Laursen Corydon linel@bib.sdu.dk

Sidst opdateret: 08.05.2023