Skip to main content

Der blev første gang arbejdet med projektet på SDUs Verdensmål Kick Off i september 2019.

Projektet skal give bedre sundhed og trivsel på SDU gennem bevægelse i arbejds- og studiedagen.

SDG-challengen ’SDU Bevæger Sig’ blev endeligt besluttet på Direktionsmøde 27.8.2020.

 

Hvad bør du vide om projektet 'SDU Bevæger Sig'?

’SDU bevæger sig’ er et Citizen Science-projekt, der skal bidrage til at integrere en sund kultur i hverdagen for medarbejdere og studerende. Det er en adfærdsændring, der skal bidrage til bedre sundhed og trivsel på SDU. Derfor tilrettelægges projektet som et Citizen Science-projekt, hvor medarbejdere og studerende involveres og engageres i udvikling, gennemførsel og implementering af projektet i alle campusbyer.

Projektet retter sig mod SDG Mål 3 Sundhed & Trivsel og har til formål at:

 

  1. øge opmærksomheden på vigtighed og effekter ved bevægelse i løbet af arbejds-/studiedagen
  2. skabe rummet i kulturen i arbejds- og studiedagen til bevægelse

Gennem en ny opmærksomhed blandt ledere, medarbejdere og studerende får den almene sundhed og trivsel mulighed for at vokse. Projektet tager udgangspunkt i relevante forskningsområder på SDU og bygger på konkret forskningsviden.

 

Projektet arbejder overordnet med SDG-indikatorerne:

  • 3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being.
  • 3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease

 

Projektet lægger sig ligeledes op af WHO’s ’Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world’ (https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/).

SDU Bevæger Sig vil angribe bevægelse på mange planer for herigennem at kunne engagere mange personalegrupper og studerende fra den lille bevægelse til sport/motion samt forebyggende træning:

 

  • Den lille bevægelse (ala gå hen til kollega i stedet for email/telefon, stående møder/stående kaffepause, arbejde stående, mv.)
  • Motion mod skader (typisk skulder, nakke, lænd)
  • Motion på arbejdspladsen (sportstid er en del af arbejdstiden)
  • Mindfulness/Meditation
  • Adfærd/kulturændring (tilladelse, mulighed, forventning) integreres i alle temaer

 

I flere enheder og afdelinger arbejdes der allerede med disse elementer. Vi vil derfor i dialog for at høste erfaringer – og få idéer, som opleves som operationelle og vedkommende for medarbejdere og studerende. Projektet bygger derfor på Citizen Science-principper som samskabelse, videndeling og fælles produktion af data.

Du finder bevægelsesaktiviteter på SDU for ansatte og studerende ved at klikke dig videre ind på mitSDU eller SDUnet til højre på denne side.

Kontakt:

Du kan altid skrive en mail til: sbs@sdu.dk

 

Projektledelsen:

Sidst opdateret: 06.04.2022