Skip to main content
Forskning

Forskning

Journalistik og politisk kommunikation er blandt grundpillerne i et velfungerende demokrati. Forskningen ved Center for Journalistik belyser, hvordan journalistik og politisk kommunikation produceres, hvad der karakteriserer indholdet, og hvordan det påvirker modtagerne og samfundet.

Vi er dedikerede til teoretisk og empirisk at undersøge de udfordringer og muligheder journalistikken og den politiske kommunikation, som kommer med den hastige udvikling i medie- og informationsmiljøet som følge af digi­taliseringen. Vi leverer forskning på højt internationalt niveau og publicerer i de højest rangerede og væsentligste tidsskrifter inden for vores felt.

Vores forskning spænder over en lang række emner, herunder mediernes sprog, journalisternes praksis, politikernes kommunikation, digitalisering, automatisering, nyhedsforbrug og effekterne af både journalistik og politisk kommunikation. Vores forskning er omhyggeligt forankret i forskellige metoder, der kan svare på de forskellige væsentlige spørgsmål på vores forskningsområder, og inkluderer alt fra kvalitative metoder, såsom tekstnær analyse, interviews og etnografiske studier til statistiske analyser af kvantitative data.

 

Formidling af viden

Det er væsentligt for os, at den viden, vores forskning producerer, sætter et aftryk i samfundet. Vi er derfor engagerede i at formidle vores viden til både den bredere offentlighed ved at skrive kronikker og analyser i pressen, deltage i debatter og ved at være i dialog med aktører, såsom journalister og redaktører, politikere og organisationer med flere. Det sikrer, at vi deler relevant viden med dem, der kan omsætte de nye erkendelser til handling, og dertil sikrer dialogen med disse aktører også, at vi har en stærk fornemmelse for, hvilke problemer og udfordringer de oplever i dagligdagen, og hvilken viden der vil være brugbar for dem.  

 

Undervisning

Som en vigtig del af vores forskningsformidling underviser forskerne ved Center for Journalistik en lang række fag og kurser på både vores bacheloruddannelse og vores to kandidatuddannelser i journalistik, på statskundskabsuddannelsen, på Master i offentlig ledelse, samt på en række forløb i efter- og videreuddannelses-regi. Fagene spænder over alt fra videnskabelig metode, mediesprog, mediesociologi, politisk kommunikation og ledelseskommunikation.