Skip to main content

Vores Historie

Projektets mål er at skrive historie nedefra. Den skrives nemlig ofte fra toppen og ned, og handler om de store begivenheder, de store personer, og de store forandringer.

Vores Historie tager et andet perspektiv, hvor historien fortælles af og handler om de mennesker, som levede i den. Sagt helt kort, så vil Vores Historie give mange adgang til at fortælle deres historie, øge historiebevidstheden ved at sætte fokus på alles historie, og give historikerne adgang til et helt nyt og unikt kildemateriale.

Vores Historie vil danne basis for historievidenskabelig træning i uddannelsessystemet, sammenhængskraft på tværs af generationer, borgerinddragelse, samt historievidenskabelige landvindinger.

Målet er at undersøge, hvordan samfundets funktion og forandring (fx nationalisme, religion og velfærdsstat) er blevet oplevet af de mennesker som levede i den (deres følelser, holdninger m.v.). I den forbindelse bruges nye metoder som fx digital historie, men tilbage står kildemæssige udfordringer: Forskningsfeltet har for få systematiske kilder til, hvordan mennesker har oplevet den historiske udvikling. Vores Historie er et svar på den udfordring og vil bidrage både med konkrete kilder og udviklingen af innovative metoder til indsamling af dette kildemateriale.

Projektet bygger på principperne om inklusion, aktive bidrag fra borgerne og reciprokalitet fra Citizen Science. Det tilbyder et partnerskab med gymnasierne og at indsamle danskernes fortællinger og anvende dem i curriculum-baseret undervisning. Projektets fokus er emner som velfærd, børn og familie i perioden 1950-2000, men kan udvides.

Skolerne tilbydes en digital læringsplatform, og alle klasser deltager i den fysisk finale, hvor de præsenterer en scientific poster for forskerne i projektet.

Se vores lille film fra afslutningen af Vores Historie 2022: https://youtu.be/XtrBqx_iZDI

 

For yderligere information:

• Mette Fentz Haastrup mfeh@bib.sdu.dk

Sidst opdateret: 08.05.2023