Skip to main content
DA / EN

Om projektet:

Der blev første gang arbejdet med projektet på SDUs Verdensmål Kick Off sidste år i september – og et godt sted at starte er at samle de personer, som dengang havde brainstorming om bedre sundhed og trivsel på SDU gennem bevægelse i arbejds- og studiedagen. Samtidig bliver der arbejdet med en Kick Off-event for ’SDU bevæger sig’ i efteråret.

Projektets mål:
’SDU bevæger sig’ er et Citizen Science-projekt, der skal bidrage til at integrere en sund kultur i hverdagen for medarbejdere og studerende. Det er en adfærdsændring, der skal bidrage til bedre sundhed og trivsel på SDU. Derfor tilrettelægges projektet som et Citizen Science-projekt, hvor medarbejdere og studerende involveres og engageres i udvikling, gennemførsel og implementering af projektet i alle campusbyer.

Sammenhæng til verdensmål:
Projektet retter sig mod SDG Mål 3 Sundhed & Trivsel og har til formål at:

1/ øge opmærksomheden på vigtighed og effekter ved bevægelse i løbet af arbejds-/studiedagen
2/ skabe rummet i kulturen i arbejds- og studiedagen til bevægelse

Gennem en ny opmærksomhed blandt ledere, medarbejdere og studerende får den almene sundhed og trivsel mulighed for at vokse. Projektet tager udgangspunkt i relevante forskningsområder på SDU og bygger på konkret forskningsviden.

Projektet arbejder overordnet med SDG-indikatorerne:

  • 3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being.
  • 3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory disease

Projektet lægger sig ligeledes op af WHO’s ’Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world’ (https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/).

Temaer:
Challengen vil angribe bevægelse på mange planer for herigennem at kunne engagere mange personalegrupper og studerende fra den lille bevægelse til sport/motion samt forebyggende træning:

  • Den lille bevægelse (ala gå hen til kollega i stedet for email/telefon, stående møder/stående kaffepause, arbejde stående, mv.)

  • Motion mod skader (typisk skulder, nakke, lænd)

  • Motion på arbejdspladsen (sportstid er en del af arbejdstiden)
  • Mindfulness/Meditation
  • Adfærd/kulturændring (tilladelse, mulighed, forventning) integreres i alle temaer

I flere enheder og afdelinger arbejdes der allerede med disse elementer. Vi vil derfor i dialog for at høste erfaringer – og få idéer, som opleves som operationelle og vedkommende for medarbejdere og studerende.

Projektet bygger derfor på Citizen Science-principper som samskabelse, videndeling og fælles produktion af data.

Mere at vide?
Kontakt projektledelsen:

Professor Jens Troelsen, Institut for Idræt og Biomekanik - JTroelsen@health.sdu.dk
Souschef Thomas Kaarsted, SDUB - thk@bib.sdu.dk
Kontorchef Anne Kathrine Overgaard, SUND - ako@sdu.dk

Sidst opdateret: 09.08.2023