Skip to main content

Filmkonkurrence: 50 år sammen i EU – hvor skal vi hen nu?

Sæt kryds i kalenderen og deltag filmkonkurrence om Danmark i EU

I anledning af 50-året for Danmarks EU-medlemskab udskriver Folketinget og SDU Mediacamp en filmkonkurrence for elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne skal producere små videoer om spørgsmålene:

  • Hvad har EU-medlemskabet betydet for Danmark indtil nu?
  • Hvad skal være Danmarks kurs i EU fremover?

Elevproduktionerne dokumenterer danskernes ønsker og behov for EU-medlemskabet og afleveres til Folketinget. Filmkonkurrencen løber fra oktober 2022 til januar 2023. I denne periode kan elever arbejde med spritnyt undervisningsmateriale:

  • 6 ugers undervisningsforløb målrettet undervisningen i dansk og mediefag, hvor elever producerer journalistik og dyster om et 3-dages praktikophold i København. Her på www.sdu.dk/mediacamp publiceres tutorials og eksempler på journalistiske genrer.  
  • På eu.dk/50 publiceres EU-fagligt undervisningsmateriale målrettet undervisningen i samfundsfag – bl.a. reportagefilm, interviews med partiledere, tidslinjer, quizzer og elevopgaver. Her producerer elever også film og kan vinde en tur til København med overnatning og frokost i Folketingets restaurant, Snapstinget. Læs mere på www.eu.dk/film

Materialet produceres i samarbejde med undervisere i relevante fag.

Deadline for tilmelding er den 26. juni på: https://sdu-dk.libcal.com/event/3889980

 

Venlig hilsen SDU Mediacamp og Folketinget.

Folketinget - SDU - Logo

Sidst opdateret: 16.05.2022