Skip to main content

Færøske Kohorter

Vi har siden 1986 igangsat mange fødselskohorter på Færøerne, i samarbejde med Dr. Pal Weihe. Mere end 2000 mor-barn par er blevet fulgt med kliniske undersøgelser frem til 28 års alderen. Vi planlægger en ny kohorte 6 som igangsættes i 2020-2021 med støtte fra U.S. National Institute of Environmental Health Sciences. I de tidligste kohorter fokuserede vi på den skadelige virkning af kviksølv, mens vi efterfølgende også undersøgte polychlorinated biphenyler, pesticider og senest PFAS. Det færøske samfund er meget homogent, men med stor variation i indtagelse af marin kost inkl. grindehval, hvorfra eksponeringen for disse stoffer især kommer og egner sig derfor fortræffeligt til epidemiologiske undersøgelser. Vi har målt mange helbredsmarkører inkl. neuropsykologisk udvikling, anti-stoffer mod rutinevaccinationer, vækst og udvikling samt metaboliske markører.

Sidst opdateret: 13.05.2024