Skip to main content

Om Videncenter for Citizen Science

Centret er forankret i biblioteket og har deltagelse fra alle fakulteter, DIAS, RIO og Odense Universitetshospital. Vi arbejder for:

 

For samfundet: 

 • At bringe befolkningen tættere på videnskaben og forskerne tætter på befolkningen
 • At skabe videnspredning omkring Citizen Science – internt og eksternt
 • At anvende kommunikation, uddannelse og læring til at åbne forskningsprocessen for alle borgere på tværs af uddannelsestrin og samfundslag

For forskere:

 • At muliggøre excellent forskning inden for Citizen Science
 • At tilbyde relevante forskerservice – og tilbyde hjælp-til-selvhjælp
 • At understøtte SDU’s strategi for forhold til FN’s Verdensmål

Videncentret understøtter og konsoliderer SDU’s strategi i forhold til at ”skabe værdi for og med samfundet ved at arbejde med FN’s verdensmål” og arbejder for at rekruttere og fastfastholde nuværende kommende generationer af talenter, studerende og borgere med interesse for citizen science.

Centrets opgave er at skabe ’samfundsmæssig impact’ ved (1) at initiere projekter, der skal nedbryde de traditionelle skel mellem fagligheder, fakulteter og de øvrige led i uddannelseskæden og (2) initiere projekter i dialog med befolkningen bl.a. i form af nye og etablerede medier. Et vigtigt aspekt er (3) at støtte forskere i a styre forskningsprojekter med det mål at opnå troværdig ’community based research’ og indsamle data, levere forskning på internationalt niveau og (4) fremme Open Science.

 

Centret skal medvirke til at skabe relevant forskning for og med borgerne af høj kvalitet for på den måde at differentiere ikke alene SDU og OUH som institutioner med også forsøge at højne forskningens status og legitimitet i befolkningen samt i debatten i medier og med politikere.

 

For yderligere oplysninger:

 • Anne Kathrine Overgaard, kontorchef Eksterne Projekter, Sundhedsvidenskab
 • Thomas Kaarsted, souschef, Syddansk Universitetsbibliotek
 • Kontakt Videncenter for Citizen Science på citizenscience@sdu.dk

Centrets styregruppe udgøres af:

 • Marianne Holmer, dekan, Naturvidenskab
 • Ole Skøtt, Dean, dekan, Sundhedsvidenskab
 • Simon Møberg Torp, dekan, Humanirora
 • Sebastian Mernild, prorektor, SDU
 • Jens Ringsmose, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Jens Ejbye Schmidt, institutleder, Institut for Grøn Energi, Det Tekniske Fakultet
 • Bertil F. Dorch, bibliotekschef, SDUB
 • Kim Brixen, direktør, Odense Universitetshospital

Sidst opdateret: 22.11.2021