Skip to main content
DA / EN

Translational Farmakologi

Ambitionen for vores gruppe er at “…bidrage med høj kvalitets forskning og uddannelse i translationel farmakologi. Vi skaber synergier mellem gruppens kvalifikationer og vores samarbejdspartnere.

Stage gruppen. Translationel farmakologi er kombinationen er flere videnskabelige discipliner til at forske i lægemidler. Vi kombinerer in vitro celle-baserede studier med små kliniske forsøg i enten patienter eller raske forsøgspersoner for at forsøge at forbedre translationen og forståelsen af mekanismer der fører til variation i lægemiddelrespons og toksicitet. Igangværende projekter:

  • Vi forsøger at undersøge effekten af type 2 diabetes på lægemiddelmetabolisme og lægemiddeltransport. I dette projekt benytter vi en 3D model for leverceller for at forstå rollen af glukose og inflammation i reguleringen af lægemiddelmetaboliserende enzymer og transportører. Derudover laver vi kliniske forsøg i patienter med type 2 diabetes og populations-baserede forsøg for at forstå den kliniske relevans heraf. Dette arbejde er finansieret af et Lundbeckfonden Fellowship.
  • Lægemiddelinteraktioner med isoxazolyl penicilliner. Vi kombinerer mekanistiske studier i vores 3D levercellemodel med kliniske forsøg i raske frivillige for at forstå hvordan dicloxacillin og flucloxacillin inducerer lægemiddelmetaboliserende enzymer og transportører. Vi laver populations-baserede forsøg for at forstå om dette fører til klinisk relevante lægemiddelinteraktioner. Dette projekt er finansieret af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden for Translational Medicine.
  • Kemoterapi-induceret perifer neuropati er en hyppig og dosis-begrænsende bivirkning til flere kemoterapeutiske lægemidler. Vi bruger inducerede-pluripotente stamcelle-deriverede sensoriske neuroner og Schwann celler for at forstå den underliggende mekanisme bag dette bivirkninger. Vi kombinerer disse mekanistiske studier med data fra cancerpatienter for at øge translationen. Dette arbejde er finansieret af bevillinger fra Kræftens Bekæmpelse.

Udover et fuldt funktionelt cellelaboratorie benytter vi LC-MS/MS til at analysere lægemiddelkoncentrationer i celler, plasma og urin. Derudover har vi et automatisk fluorescens mikroskop. Vi har flere internationale og nationale samarbejde som tillader os at benytter mange andre metoder.

Ved spørgsmål eller forespørgsler kan gruppeleder og lektor Tore Bjerregaard Stage kontaktes (tstage@health.sdu.dk).

 

Brøsen gruppen har mere en 35 års erfaring med forskning i cytokrom P450 (CYP) enzym systemet, især med fokus på genetiske polymorfier og lægemiddelinteraktioner forårsaget af inhibition eller induktion. Igangværende projekter:

  • Rollen af CYP2D6 genotype på populations-baseret farmakokinetik af vortioxetin og tedatioxetin.
  • Betydningen af CYP2C9 genotype og CYP2C9 hæmmere på et individs metabolomiske profil og metabolisme af tolbutamid til at undersøge lægemiddelinteraktioner.
  • Måling af intracellulære tacrolimus koncentrationer og udviklingen af en limited sampling strategi i individualiseret behandling i nyre-transplanterede patienter.

Vi undersøger også betydningen af lægemiddeltransportører for farmakokinetikken af lægemidler, især metformin og opioider. Igangværende projekter:

  • Limited sampling strategi til at bestemme metformins farmakokinetik
  • En mulig farmakokinetisk lægemiddelinteraktion mellem kodein og metformin.
  • Rollen af organisk kation transportører på morfins farmakokinetik og effekt postoperativt.

Ved spørgsmål eller forespørgsler kan gruppeleder og professor Kim Brøsen kontaktes (kbrosen@health.sdu.dk).

 

 

 

Sidst opdateret: 21.06.2023