Skip to main content

GEMINAKAR tvillingekohorter

GEMINAKAR tvillingekohorten er indlejret i Det Nationale Danske Tvillingeregister. Tvillinger mellem 18 og 67 år blev i 1997-2000 rekrutteret for at undersøge den relative betydning af genetiske og miljøfaktorer på mange kvalitative biologiske træk relateret til insulinfølsomhed, abdominal fedme og lignende hjertekar risikofaktorer. I alt deltog 756 par i en klinisk undersøgelse inkl. En glucosebelastningstest, en VO2 max cykeltest, EKG, blodtryks samt højde og vægt målinger og blodprøvetagning. Derudover udfyldte deltagerene et spørgeskema om helbred, livsstil og sygdom og et food frequency questionnaire (FFQ). Kohorten er fulgt op fra 2010-13 og 1139 tvillinger deltog. Professor Kirsten Ohm Kyvik lektor Christine Dalgård er ansvarlige for GEMINAKAR kohorten.

Sidst opdateret: 13.05.2024