Skip to main content

Læs mere om Generation Sunde Børn

Generation Sunde Børn er et forsknings- og lokalsamfundsprojekt, der handler om at skabe børneliv i Danmark, hvor barnet er en del af trygge fællesskaber, og hvor der skabes et solidt fundament for et langt, sundt, aktivt og udviklende liv.

 

Udgangspunktet er den nyeste viden inden for børns bevægelse, ernæring og sundhed. Formålet er at forske i og fremme sund vægt, udvikling og trivsel hos børn samtidig med, at vi modvirket social ulighed.

 

Omdrejningspunktet er et 2-årigt forskningsprojekt, der involverer ca. 2000 børn i 1. - 3. klasse på 23 skoler på Sjælland og i Region Syddanmark. Skolerne fordeles ved lodtrækning til at være indsatsskoler eller sammenligningsskoler.

 

På de 12 indsatsskoler og i de omgivende lokalsamfund vil der være indsatser inden for mad, bevægelse, søvn og skærmvaner og laves en række målinger på børnene. På de 11 sammenligningsskoler vil der ikke være indsatser, men der vil blive gennemført de samme målinger til sammenligning af effekter.

 

Tæt samarbejde med børnene i centrum

Vi har et særligt fokus på at forebygge overvægt og de negative konsekvenser overvægt kan have.

Vi er meget bevidste om omgivelsernes indflydelse på børnene, og derfor hviler Generation Sunde Børn på et tæt samarbejde mellem alle aktører rundt om børnene; familien, skolen, foreningerne, SFO’en, kommunen og supermarkedet – og naturligvis børnene selv.

 

Mad, bevægelse, gode digitale vaner og søvn

I Generation Sunde Børn projektet arbejder vi for at skabe sjove, lærerige og socialt samlende aktiviteter - og vi tester effekten af dem. Vores fokus er på mad, bevægelse, gode digitale vaner og søvn. Sammen med børnene, forældrene og lærerne skal vi bevæge os ude og inde, lave mad sammen, spise sammen og afprøve nye vaner i hjemmet og i skolen.

Vi skal undersøge, hvad børnene spiser, hvordan de bevæger sig, hvor meget de sover og hvordan de bruger deres skærme. Vi undersøger, hvilken indflydelse alt dette har på deres udvikling, sundhed og vægt.

Kun i en fælles indsats kan vi skabe de bedste vilkår for vores børn, for deres sundhed, for deres udvikling – og for deres liv.

Søger du en medarbejder i Generation Sunde Børn?

Medarbejdere

Bevægelse, mad, søvn og skærmbrug

Læs mere om forskningen i Generation Sunde Børn

Sidst opdateret: 15.09.2023