Skip to main content

Odense Børnekohorte

Gravide med bopæl i Odense Kommune blev fra 2010 til 2012 blev ved det ordinære informationsmøde om Odense Universitetshospitals scanningstilbud tilbudt deltagelse i kohorten. Efter inklusion fik de gravide taget en blodprøve omkring 10. graviditetsuge og blev ved 28. graviditetsuge igen indkaldt til urin og blodprøve. Børnene er fulgt med kliniske undersøgelser, blod- og urinprøver og spørgeskemaer ved 3 og 18 måneders alderen, 3, 5, 7 og 9-års alderen og planlægges fulgt frem til 18-års alderen. Ved disse undersøgelser bliver der målt højde og vægt, anogenital afstand samt fedtfoldstykkelse. På nuværende tidspunkt deltager circa 2500 familier. Derudover er der information om sprogudvikling, ADHD og autisme, infektioner, astma og allergi. Ligeledes er der motoriske tests og DXA skanninger fra 7 års alderen, hvor barnet også neuropsykologisk testes af en psykolog (inkl IQ og WISC). Vi planlægger at følge børnene op ved 9 og 12-års alderen med kønsspecifikke neuropsykologiske tests og pubertetsudvikling. Vi har malt mange forekellige hormonforstyrrende kemikalier I både mor og barns serum og urin (per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS, phthalater, pesticider, bisphenoler, solfiltre, triclosan, parabener og fluorid).

Sidst opdateret: 13.05.2024