Skip to main content

Mediers rolle i klimaomstillingen

Dette forskningsprojekt er et frugtbart samarbejde mellem Medievidenskab og Center for Livscyklusanalyser ved SDU. Samarbejdet er støttet af SDU Climate Cluster og knyttet til et større projektsamarbejde under titlen Media habits and the environment. Ph.d.-projektet udforsker nøje mediers afgørende rolle i forbindelse med klimaomstillingen med særlig fokus på Odenses Grønne Mobilitetsplan.

 

Formålet med forskningsprojektet er at afdække, analysere og forstå, hvordan medierne påvirker og formidler budskaber om klimaomstilling, især inden for rammerne af Odenses visionære plan for grøn mobilitet. Ved at dykke ned i medievaner og -mønstre søger projektet at kaste lys over, hvordan mediernes indflydelse kan styrke eller udfordre bestræbelserne på at opnå en bæredygtig og grøn fremtid.

 

Projektet er unikt i sin tilgang, idet det forener ekspertisen fra Medievidenskab og Center for Livscyklusanalyser ved SDU. Denne tværfaglige tilgang muliggør en dybdegående forståelse af både medieindhold og klimamæssige påvirkninger, og hvordan de to områder indbyrdes påvirker hinanden.

 

Med støtte fra SDU Climate Cluster har dette projekt fået den nødvendige styrke til at udforske kompleksiteten i mediernes rolle i klimaomstillingen. Samarbejdet med SDU Climate Cluster sikrer, at projektet er forankret i den seneste viden og teknologiske fremskridt inden for klimaforskning.

 

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information om projektet, er du velkommen til at kontakte Morten Ploug Henriksen på mortenh@sdu.dk.

 

Vi ser frem til at dele vores resultater og bidrage til en øget forståelse af mediers rolle i klimaomstillingen.

Sidst opdateret: 03.04.2024