Skip to main content
DA / EN

Farmakoepidemiologi

I  gruppen  arbejder vi med at udvikle metoder, infrastruktur og praksis indenfor farmakoepidemiologien i Danmark såvel som internationalt. Dette omfatter konkret metodearbejde der enten forbedrer eksisterende analysemetoder eller udvikler nye, såvel som afholdelse af kurser, deling af koder og udgivelse af tutorials og andet støttemateriale til andre forskere. Dertil kommer at gruppen er yderst aktiv i regi af såvel Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi som International Society for Pharmacoepidemiology. Foruden metodeudvikling er gruppen anerkendt for anvendt farmakoepidemiologisk forskning, dvs. konkrete studier af enkelte lægemiddeleffekter, med det formål at skabe viden der kan bruges af behandlere, patienter og myndigheder.

Gruppen arbejder bredt med lægemidler inden for stort set alle terapeutiske områder og har et omfattende samarbejde med danske klinikere, særligt fra Odense Universitetshospital, og med internationale forskere. Et særligt fokusområde er udviklingen af metoder og praksis til hypotesegenerende studier der screener store datasæt for ukendte effekter, fx i forhold til risiko for at udvikle kræft eller diabetes.

Framakoepidemiologi-gruppen

Sidst opdateret: 21.06.2023