Skip to main content
DA / EN

Begrebet Citizen Science dækker over projekter, hvor borgere frivilligt hjælper eller samarbejder med forskere om specifikke opgaver.

Til gengæld for at deltage, får borgere indsigt i forskningen, de lærer nyt og i nogle tilfælde har de også mulighed for at deltage aktivt i beslutningsprocesser omkring forskning og forvaltning.

Citizen Science skaber et betydningsfuldt fundament for dialog og interaktion mellem borgere og forskere, som i en tid med fake news og mistillid til forskning, er med til at knytte borgere, samfund og videnskab tættere sammen.

Ofte omhandler Citizens Science projekter hvor borgere hjælper forskere med dataindsamling, men Citizens Science kan også være den anden vej rundt – at forskere er med til at afhjælpe borgere med et specifikt problem.

Uanset om begrebet dækker over den ene eller den anden type Citizen Science, kan det ses som et nybrud indenfor forskningsverdenen, hvor viden om verden omkring os og medindsigt i forskning bliver allemandseje.

Der findes pt. Cirka 5.000 aktive eller live Citizen Science-projekter globalt.

Hvis du ønsker at vide mere om Citizens Science på SDU, kan du læse mere her: SDU Videncenter for Citizen Science.

Sidst opdateret: 18.03.2021