Skip to main content
DA / EN

Media habit and the environment

Papiravis eller nyhedsfeed
Om vi rasler med papiravisen ved morgenbordet eller dykker ned i skærmens blå nyhedslys er oftest afgjort af personlige præferencer frem for klimahensyn. Men nu ønsker forskningsprojektet “Media habits and the environment” at gøre os klogere på, hvordan vores medievaner påvirker klimaet.  

“Også medievanerne har en klimapåvirkning, men det er nyt for både mediebrugere og medierne selv at forholde sig til. Grundforståelsen om bæredygtighed koblet med medievaner og medieforbrug giver nye perspektiver”, siger Morten Birkved, professor MSO og centerleder ved SDU Life Cycle Engineering.  

Morten Birkved har sammen med lektor Anette Grønning fra Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse samt Thomas Kaarsted og Lotte Thing Rasmussen fra Videncenter for Citizen Science indledt et tværvidenskabeligt projekt, der ser nærmere på mediernes rolle i forhold til den bæredygtige omstilling. Citizen Science-andelen i projektet består blandt andet i perspektiverne omkring borgerinddragelse og nye roller og partnerskaber mellem medier, forskere og borgere.  

Bæredygtighed og medier 
I øjeblikket tikker der svar ind på en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende fra Medievidenskab og gymnasieelever fra Akademiet for Talentfulde Unge, og svarene peger på, at der er behov for viden. Der er masser af viden om medieforbrugere og -vaner, men bæredygtigheds- og klimaperspektivet er endnu forholdsvis ubelyst, fortæller Anette Grønning.  

“Det er så spændende. Vi kan se, at den samtale slet ikke er startet endnu. De unge tænker over klima og miljø og er også til en vis grad bevidste om, at fx streaming medvirker til klimaudfordringerne. Men det er ikke noget, de taler med venner og familie om, og de efterlyser viden om, hvad de selv kan gøre”, siger Anette Grønning. 

Projektet skal munde ud i en lærebog, som tværdisciplinær antologi, støttet med fast track-midler fra SDU Climate Cluster. 

Ph.d. i klimakommunikation 
Som en konkret udløber af projektet er også en ny ph.d.-stilling på vej: ”The impact and dissemination of media habits on the environment”. Stillingen er ligeligt finansieret mellem Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse og SDU Climate Cluster.   

“Vi har valgt at støtte projektet og ph.d.’en, fordi begge udtrykker netop den måde, hvorpå vi i Climate Cluster og på SDU gerne vil arbejde med bæredygtighed: Med en silonedbrydende tværvidenskabelig tilgang. Teknologiske fremskridt i sig selv er ikke tilstrækkeligt - vi skal også skabe transformationen omkring det adfærdsmæssige; hvordan vi kan skabe dialog, hvordan det skal formidles, og hvordan borgerne kan involveres”, siger Sebastian Mernild, professor og centerleder ved SDU Climate Cluster.  

SDU Climate Cluster støtter fem forskellige ph.d.-projekter.  

"Vi er glade for at kunne støtte et projekt, hvor forskere fra medievidenskab og teknologi analyserer og reflekterer i fællesskab. Det styrker det videnskabelige samarbejde på tværs og giver samtidig bedre svar på forskningsspørgsmålene til gavn for både forskere og samfund", siger institutleder Marianne Wolff Lundholt, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse. 

Stipendiaten indskrives ved Det Humanistiske Fakultets forskerskole og tilknyttes projektet “Media habits and the environment”.  

“Det er ikke en typisk kombination, vi lægger op til i opslaget. Men vi går helt eksplorativt til værks i forhold til ansøgere. Vi ønsker en tværdisciplinær tilgang og vil gerne have ansøgninger fra profiler, vi slet ikke selv kunne komme i tanke om”, siger Anette Grønning.   

Tilknyttede forskere

  • Anette Grønning, lektor, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse.
  • Morten Birkved, professor MSO og centerleder ved SDU Life Cycle Engineering.  

Fra SDU Citizen Science

  • Thomas Kaarsted, Souschef, Syddansk Universitetsbibliotek, SDU Citizen Science.
  • Lotte Thing Rasmussen, specialkonsulent, Syddansk Universitetsbibliotek, SDU Citizen Science.

Sidst opdateret: 19.02.2024