Skip to main content
DA / EN

Miljømedicin

I gruppen Miljømedicn fokusere vores forskning på e at undersøge hvordan udsættelse for miljøkemikalier påvirker sygdom og helbred, specielt på følsomme tidspunkter under udviklingen som foster, spædbarn, tidlig barndom og i pubertet. Vi undersøger både skadelige og gavnlige effekter af eksponeringer på følsomme tidspunkter i udviklingen f.eks på forekomsten af fedme og metabolisk funktion, immune funktion (infektioner, allergisk sygdom, vaccinations response), reproduktion (anogenital afstand og pubetetsudvikling), vækst og ikke mindst hjernes udvikling (neuropsykologisk udvikling inkl. ADHD og autisme). Vores forskning ser på betydningen af både gener og miljø og gen-miljø interaktioner samt på kost og biologien bag den metaboliske funktion og toksiske mekanismer og risikovurdering. I vores kemiske laboratorium måler vi forureningsstoffer (se nedenfor). Vores forskning har fokus på prospektive fødselskohorter:

 

Odense Børnekohorte
Færøske kohorter
Tvillingekohorter
Vest-Afrikansk kohorte
Kvindelige gartneriansatte

 

Laboratoriet

Vores kemiske laboratorium er højt specialiseret og analyserer en lang række miljøkemikalier og eksponeringsbiomarkører i mange forskellige biologiske prøver, e.g. serum, plasma, fuldblod, navlesnorsblod, urin, placenta, væv, hår og negle. Analyser foretages vh.a. state-of-the-art analysetekniller inkl. LC-MS/MS, GC-MS/MS, LC-HRMS, ofte kombineret med modern ekstraktionsteknikker som off-line eller on-line solid-phase ektraktion. Vi anvender atomic absorption til kviksølvanalyse(DMA-80), og spectrophotometriske metoder til vores automatiserede klinisk-kemi analyser (Konelab 20). Vores analyser bliver foretaget med høj kvalitetssikring og control, og vi deltager i internationale kvalitetskontrolprogrammer for de fleste af vores analyser.

 

Rutineanalyser I vores alboratorium inkluderer: 

  • Perfluorinated alkylated substances (PFAS) i serum, fuldblod og væv
  • Polychlorinated compounds (PCBs) i serum
  • Pesticidmetabolitter i urin
  • Kviksølv i hår, urin og fuldblod
  • Fluorid i urin
  • Klinisk-kemi analyser (creatinin, triglycerider, kolesterol etc.)

 

 

Sidst opdateret: 21.06.2023