Skip to main content
DA / EN

Klinisk Farmaci

Forskning i gruppen har fokus på den klinisk farmaceuts rolle og ydelser i samfundet, kommunikation og rådgivning om lægemidler og bruger- og patientperspektivet i forhold til anvendelse af lægemidler.

Klinisk Farmaci samarbejder med Pharmakon, Apotekerforenings forskningsenhed og Københavns Universitet samt Sygehusapotek Fyns Forskningsenhed. Gruppen indgår i Human Health, som er et forskningsnetværk på SDU indenfor sundhedskommunikation, der samler faglige forskningsmiljøer på tværs af Humaniora, Sundhedsvidenskab Sygehusapoteket Fyns Forskningsenhed.

og Samfundsvidenskab.

 

 

Aktuelle projekter

  • Narrativ medicin i apotekspraksis – Kan læsning af skønlitteratur forbedre farmaceutens medicinsamtale?
  • Genordination på danske apoteker (afdækning af praksis)
  • Anvendelse af den motiverende samtale i klinisk farmaceutiske ydelser
  • Oversættelse til dansk og validering af værktøjer om medicinanvendelse.
  • Kommunikation og information om lægemidler - sammenhæng i behandlingsforløbet?
  • Udvikling af uddannelsesprogram: ”Patient-Centered Communication in Community Pharmacy”. Samarbejde med Københavns Universitet, Utrecht Universitet og Pharmakon.

For yderligere information - kontakt Lektor Ulla Hedegaard, uhedegaard@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 21.06.2023