Skip to main content

På vej mod SRP/SOP

Besøgene afvikles efter aftale med gymnasierne. Htx typisk i det sene efterår. Stx i januar. Hhx normalt i marts.

Hvert besøg arrangeres i dialog med gymnasiets rektor/studieleder og de deltagende lærere. På dagen kan eleverne vælge mellem en række aftalte fag, hvor de møder forskere fra SDU, der vinkler det på deres kommende opgave.

I forlængelse møder eleverne SDU-studerende, som giver dem sparring på deres opgave inden for deres eget fag. De SDU-studerende kender SRP/SOP-konceptet og niveau og har på forhånd orienteret sig i udvalgte opgaver fra det pågældende gymnasium. Efter sparring om elevernes opgaver viser de studerende rundt i deres eget faglige miljø på SDU.

Besøgene aftales på forhånd og normalt i 1. kvartal. SDU har typisk kapacitet til at modtage besøg fra 6-8 gymnasier per studieår.

Inden besøget ser eleverne to videoer om videnskabelige metoder, som er udarbejdet til SRP/SOP-projektet:

Sådan er de videnskabelige metoder:  Tre eksempler på brug af videnskabelige metoder: 

De to videoer støtter op om fagkonsulenternes anbefaler, ”at man som elev løbende medtænker de faglige metoder, som disse anvendes i undervisningen i de enkelte fag, at man hertil overvejer styrker og svagheder ved sit fags metoder, at man løbende rådfører sig med sin underviser om ”hvordan man gør” i faget, og at man allerede i idéfasen til sit projekt og senere i problemformuleringsfasen gør sig tanker om de metoder og tilgange, som er fagligt relevante for sit projekts undersøgelsesområde”.

’På vej mod SRP’ er et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitetsbiblioteket og SDU Studieservice i dialog med forskere og studerende. Projektet er udarbejdet af forskere og ansatte med lang erfaring fra gymnasieskolen.

For yderligere information:

Anne Bang-Larsen, Projektkoordinator, Institut for Kulturvidenskaber: E-mail: anneb@sdu.dk, mobil: 61999139
Mette Fentz Haastrup, gymnasiekoordinator, SDU's bibliotek. E-mail: mfeh@bib.sdu.dk

Sidst opdateret: 08.05.2023