Skip to main content
DA / EN

Kontakt

Forskningsleder

Professor Tore B. Stage
E-mail: tstage@health.sdu.dk 
Telefon: 6550 3678
Mobil: 2160 8333

Daglig ledelse: Miljømedicin

Professor Tina Kold Jensen
E-mail: tkjensen@health.sdu.dk
Telefon: 6550 3077
Mobil: 2946 4350

Daglig ledelse: Analysekemisk laboratorie

Seniorforsker Flemming Nielsen
E-mail: fnielsen@health.sdu.dk
Telefon: 6550 3766

Daglig ledelse: Farmakoepidemiologi

Professor Anton Pottegård
E-mail: apottegaard@health.sdu.dk
Telefon: 6550 3024
Mobil: 2891 3340

Uddannelsessekretær

Lise Lotte Krogh
E-mail: lilk@health.sdu.dk
Telefon: 6550 2965

Sekretariatsbetjening

IST-sekretariatet@health.sdu.dk