Skip to main content

Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet

Projektets citizens er ansatte på SDU, sundhedsprofessionelle på Svendborg Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Borgerne skal gennem workshops komme med anbefalinger til udvikling af indhold i applikationen. Under workshops testes den nuværende udgave af applikationen.
Nye tiltag i applikationen implementeres af firmaet TradeExpansion, som har udviklet applikationen.

Et ønske for videre arbejde med projektet vil være at lave effektevaluering af brugerengagementet og hyppigheden af træning blandt brugere.

Der indsamles både kvalitative og kvantitative data. Den kvalitative data er citater, samtaler og post-its fra workshops. Den kvantitative data er data, som logges i applikationen.

Forskerne tilknyttet projektet er:
Tina Dalager, tdalager@health.sdu.dk
Karen Søgaard, ksogaard@health.sdu.dk
Gisela Sjøgaard, gsjogaard@health.sdu.dk
Lotte Nygaard Andersen, lonygaard@health.sdu.dk

Linnea Marie Sjöberg, lsjoberg@health.sdu.dk, vil være facilitator og konsulent fra Citizen Science Centeret på SDU. Derudover vil projektet få hjælp fra studentermedhjælpere.

Citizen Science Centeret har tildelt projektet 150.000 kroner og 25% af Linneas arbejdstid.

Sidst opdateret: 17.03.2023