Skip to main content

Børn af kvindelige gartneriansatte

Denne kohorte inkluderede børn af mødre, som arbejde i blomstergartneri eller drivhus tidligt i graviditeten fra 1996 til 2000. I alt 314 gravide kvinder blev inkluderede og vi indhentede information om arbejdsforhold og brug af pesticider. Deres børn er klinisk undersøgt ved 3 måneders alder, 6-7 og 11-16 års alderen. Vi har fundet sammenhæng mellem udsættelse for moderne pesticider i graviditeten og påvirket neuropsykologisk udvikling, ændringer i metabolsike markører og reproduktion. Børn med en særlig genetype var særligt sårbare.

Sidst opdateret: 13.05.2024