Skip to main content
DA / EN

Nyt fra SDU UP

 • 25.06.2021

  Nyhedsbrev Juni 2021: E-læringsprojektpuljen 2022

  Juni måneds nyhedsbrev sætter fokus på kriterierne for at søge E-læringsprojektpuljen 2022. Projektpuljen uddeler midler til projekter på e-læringsområdet, der bidrager til at implementere de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring på SDU.

 • 25.06.2021

  TEMA: E-læringsprojektpuljen 2022 - Classroom shared drawing – et tegnebaseret afstemningsværktøj

  Lektor ved det Tekniske Fakultet, Henrik Skov Midtiby, fik sammen med kolleger i 2019 støtte fra e-læringsprojektpuljen til et projekt med det formål at udvikle en ny måde at få øjeblikkelig feedback fra studerende under forelæsninger, via et tegnebaseret afstemningsværktøj.

 • 25.06.2021

  TEMA: E-læringsprojektpuljen 2022 - Studieappen – test, vejledning og implementering

  Lektor ved Institut for Design og Kommunikation på det Humanistiske Fakultet, Jens Jørgen Hansen, fik i slutningen af 2020 støtte fra e-læringsprojektpuljen til et projekt, der skulle udvikle en ny app til studerende kaldet Studieappen. Denne app er nu næsten klar til implementeringsfasen og har fået tre spor at fokusere på

 • 26.05.2021

  Nyhedsbrev Maj 2021: 1.årspædagogikken

  Om fire måneder træder et nyt hold førsteårsstuderende ind på universitet. Foran sig har de fem års studier, der vil forme dem fagligt og personligt. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om, hvordan du som underviser kan støtte de studerende i deres udvikling på det første år, og hvordan du kan understøtte de studerendes engagement gennem 1. årspædagogikken.

 • 13.04.2021

  Nyhedsbrev April 2021: I&E Undervisning

  Innovations- og entreprenørskabsundervisning (I&E) kan bedrives på mange forskellige måder. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om forskellige vinkler på innovations- og entreprenørskabsundervisning på SDU og om de muligheder, du har for at udvikle I&E undervisning i fag og i uddannelser. Nyd alle de gode eksempler og inspirationen, men læg også mærke til siderne som introducerer dig til support, ressourcer, kompetenceudviklings- og netværksmuligheder.

 • 13.04.2021

  Det Gode Eksempel - Entreprenørskab på Datalogi

  Rolf Fagerberg er sammen med outreach koordinator Peter Bækgaard Madsen ansvarlig for innovationsdelen i kurset Formal Languages and Data Processing, hvor de studerende på tredje år af datalogistudiet får til opgave at udvikle en ide til et produkt og programmere en prototype. På kurset bidrager SDU Entrepreneurship Labs med en gæsteforelæsning om praktisk brug af Business Model Canvas og om, hvad de kan tilbyde de studerende efter kursets afslutning.

 • 13.04.2021

  Det Gode Eksempel - Technology Entrepreneurship

  Søren Jensen fra Det Tekniske Fakultet og Jannek Solgaard fra SDU RIO har i samarbejde udviklet kurset Technology Entrepreneurship, der sætter fokus på at give studerende teoretiske og praktiske erfaringer med entreprenørskab gennem et projektorienteret forløb, hvor de arbejder med at udvikle deres egen startup.

 • 24.03.2021

  Nyhedsbrev Marts 2021: Multiple Choice Spørgsmål

  I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om fordele, muligheder og barrierer ved Multiple Choice (MC) spørgsmål som læringsværktøj i undervisning og som aftestningsværktøj i eksamener. Du får et indblik i hvordan MC-spørgsmål bruges – dette sker gennem to artikler, som har fokus på undervisere, der bruger MC i hhv. undervisning og eksamenssammenhæng.

 • 24.03.2021

  Multiple Choice Spørgsmål som Eksamensværktøj

  Grith Lykke Sørensen har brugt Multiple Choice spørgsmål i eksaminer. MC-spørgsmål har i de eksamener, som Grith har været tovholder på, været en del af eksamen sammen med andre eksamensværktøjer såsom short answers. Overordnet set har Grith oplevet, at MC-spørgsmål er et godt værktøj til eksamen, særligt når de kombineres med andre spørgsmålstyper.

 • 24.03.2021

  Multiple Choice Spørgsmål i Undervisning

  Mette Marie Hougaard Christensen har integreret MC-spørgsmål direkte i sin undervisning. Hun beskriver MC-spørgsmål som et godt værktøj til aktiverende undervisning og forklarer, at man kan undgå mange af formatets barrierer, hvis man bruger tid på at undersøge dets styrker og svagheder. Derudover forklarer hun også, at det er nemt at komme i gang med at bruge MC-spørgsmål i undervisningen.

 • 23.02.2021

  Nyhedsbrev Februar 2021: Undervisning under COVID-19

  Der er ingen tvivl om, at COVID19 i høj grad har ændret rammer og betingelser for undervisningen på de videregående uddannelser. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om tre undersøgelser af undervisningen under COVID19-nedlukningen samt et interview med en underviser, der brugte Flipped Learning til at aktivere sine studerende. De tre undersøgelser dækker tilsammen over en bred vifte af uddannelsesinstitutioner og af deltagere.

 • 23.02.2021

  Undervisning med Flipped Learning aktiverede de studerende under nedlukningen

  Marit Carolin Clausen har under nedlukningen brugt Flipped Learning til at aktivere de studerende i et fag, hvor den praktiske undervisningsform var udfordret af de begrænsede muligheder for at mødes fysisk. Marits undervisningsform viste sig at være meget givende for de studerende, og mange af dem udtalte også i evalueringen, at de ville foretrække denne undervisningsform fremover i stedet for at møde fysisk op til alle timer i faget.

 • 02.12.2020

  Nyhedsbrev December 2020: Verdensmål på TAL-Konferencen 2020

  SDU Universitetspædagogik afholdt den 3. november for ottende gang den årlige Teaching for Active Learning konference. Konferencen tager altid udgangspunkt i SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning, og i år var hovedtemaet ’verdensmålene i undervisning’. Læs mere i denne måneds nyhedsbrev om, hvordan du kan blive inspireret af konferencens tema og indhold til at integrere verdensmålene i din egen undervisning.

 • 02.12.2020

  TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel - Lab@Home

  Alexander H. Treusch, der er Lektor ved Biologisk Institut, præsenterede på TAL20 en metode til at gennemføre praktisk laboratorieundervisning under de svære omstændigheder, som COVID-19 har medført for langt de fleste undervisere på SDU. Metoden, Lab@Home, gik ud på at lade de studerende arbejde med eksperimenter på kurset Mikrobiologi, som nemt kunne gennemføres hjemme hos dem selv.

 • 02.12.2020

  TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel - Studierejsen

  På TAL20 deltog Tine Lynfort Jensen, der er Karriere og Employabilitetskonsulent ved SDU RIO og Jesper Piihl, der er Viceinstitutleder for uddannelse ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Tine og Jesper er en del af arbejdsgruppen bag Studierejsen, som de beskriver som en samtale og et konstant refleksionsarbejde over, hvordan man skaber en helhedsorienteret uddannelse, som udover faglig viden, giver de studerende en række vigtige personlige og karrieremæssige kompetencer med i bagagen.

 • 02.12.2020

  TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel – Sustainable Materials in Product Creation

  På TAL20 præsenterede Lykke Margot Ricard, der er Lektor og Uddannelsesleder for Kandidat i Civil Engi-neering in Product Development and Innovation, samt Forskningsassistent Sofie Bach Hybel, der er tidligere studerende på PDI, deres erfaringer med kurset Sustainable Materials in Product Creation, og hvordan de har arbejdet med FN’s verdensmål nr. 12, som omhandler Responsible Consumption and Production.

 • 18.11.2020

  Nyhedsbrev November 2020: Bliv klar til SDU’s nye læringsplatform, itslearning

  I januar får SDU en ny læringsplatform: itslearning. Det betyder, at alle kurser fra 1. februar 2021 bliver understøttet af itslearning i stedet for Blackboard. Det er SDUUP’s opgave i samarbejde med fakulteterne at støtte underviserne i overgangen til den nye platform. Hvordan vi gør det, kan du læse om i denne måneds nyhedsbrev.

 • 13.11.2020

  TEMA: itslearning - En intuitiv platform for både undervisere og studerende

  Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med Itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

 • 13.11.2020

  TEMA: itslearning - Gode råd fra underviserne

  Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med Itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

 • 13.11.2020

  TEMA: itslearning - Et godt og mere pædagogisk værktøj for de studerende, når man først har sat sig ind i det.

  Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

 • 13.11.2020

  TEMA: itslearning - En udfordring at komme i gang, gentænke sit kursus og finde de nødvendige funktioner.

  Vi har talt med nogle af de undervisere, der har pilottestet itslearning i løbet af efteråret 2020 for at høre om deres oplevelser med platformen og få nogle gode råd med på vejen til når resten af SDU tager platformen i brug i forårssemestret 2021. Du kan i denne måneds nyhedsbrev læse en serie af artikler, hvor underviserne fortæller om deres positive erfaringer med Itslearning, udfordringer ved platformen, itslearnings betydning for de studerende og ikke mindst en række gode råde til undervisere, der skal i gang med at sætte deres kurser op i itslearning.

 • 30.09.2020

  Nyhedsbrev September 2020: Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler går i luften på SDU

  Til oktober bliver læringscirkler en del af kompetenceudviklingen af underviserne på SDU. I september måneds temanyhedsbrev sættes der derfor fokus på Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler, der skal undersøge effekten af kollegialt og praksisnært kompetenceudviklingsforløb gennem såkaldte læringscirkler med det formål at styrke underviseres digitale kompetencer.

 • 30.09.2020

  TEMA: Læringscirkler - Den pædagogiske og teoretiske baggrund

  I denne måneds temaartikel kan du læse mere om den pædagogiske og teoretiske baggrund for læringscirklerne og hvordan læringscirkler faciliterer læring hos deltagerne.

 • 30.09.2020

  TEMA: Læringscirkler - Ressourcesamling bliver en vigtig kilde til viden om digitale teknologier

  Omdrejningspunktet for Projekt Digitale kompetencer gennem læringscirkler, der går i luften på SDU til oktober, er en digital ressourcesamling, som deltagerne i projektet kommer til at bruge som udgangspunkt for deres læring i læringscirklerne. Ressourcesamlingen er udviklet i samarbejde mellem de tre deltagende institutioner i projektet: UCL, UCN og SDU. Samlingen er også offentlig tilgængelig – indholdet er nemlig ikke kun relevant for projektets deltagere.

 • 28.08.2020

  Nyhedsbrev August 2020: Inkludering af internationale studerende online og face to face

  August måneds temanyhedsbrev sætter fokus på inkluderingen af de internationale studerende online og face-to-face. I månedens tilknyttede temaartikler kan du læse om, hvordan fakulteterne hjælper de studerende gennem fokus på det sociale og omstillingen til en ny læringskultur. Derudover kan du læse om, hvordan SDU International hjælper de studerende.

 • 28.08.2020

  TEMA: Internationale studerende - Sådan hjælper fakulteterne nye internationale studerende

  Når man som ny international studerende fra et land uden for Skandinavien starter på SDU, kan det være svært at omstille sig til en helt ny kultur, hvor måden, man er studerende på, er meget forskellig fra den, man er vant til. På SDU er det blandt andet fakulteterne, der støtter de nye internationale studerende i deres omstilling.

 • 28.08.2020

  TEMA: Internationale studerende - Når det praktiske er på plads, kan de studerende fokusere på deres omstilling

  Når en international studerende kommer til SDU, er det vigtigt, at alt det formelle omkring deres ophold i Danmark er på plads. Det er derfor SDU Internationals vigtigste opgave at hjælpe de studerende med netop det.