Skip to main content

Introduktion

Syddansk Universitet skriver sin historie tilbage til oprettelsen af Odense Universitet, der åbnede dørene for sine første studerende den 31. august 1966. Dengang ankom 180 nye studerende til universitetets midlertidige lokaler på Odense Teknikum. I de følgende år opførtes også nogle barakker for at huse det nye universitet, og i midten af 1970’erne kunne man endelig flytte ind i de nye lokaler på Campusvej.

Universitetet blev etableret, fordi den hastigt voksende offentlige sektor havde brug for flere højtuddannede, særligt for læger og gymnasielærere. I de følgende årtier voksede universitetet betragteligt, og de oprindelige to fakulteter (humaniora og medicin) blev til tre i 1973 (naturvidenskab) og til fire i 1989 (samfundsvidenskab).

I 1998 fusionerede Odense Universitet med Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole Syd og med Sydjysk Universitetscenter og blev til Syddansk Universitet. Siden fulgte flere fusioner, blandt andet med Odense Teknikum i 2005, hvilket dannede et femte fakultet (teknik). I dag har Syddansk Universitet flere end 26.000 studerende fordelt på de fem fakulteter og nu seks campusser.

I 2007 oprettede universitetets ledelse et Universitetshistorisk Udvalg for at have et sted at samle viden om denne historie. Udvalget har til opgave at indsamle og bevare materiale, der kan belyse institutionens historie. Derudover svarer udvalget løbende på forskellige typer af spørgsmål og henvendelser, ligesom det deltager i udvalgte forskning- og formidlingsaktiviteter. Det var for eksempel Universitetshistorisk Udvalg, der i 2016 stod bag udarbejdelsen af en jubilæumsbog i anledning af universitetets 50års jubilæum.

I udvalget sidder ét medlem fra hvert af de fem fakulteter, ét medlem fra fællesområdet, to medlemmer fra Syddansk Universitetsbibliotek (hvoraf ét fungerer som sekretær for udvalget) samt tre medlemmer fra Institut for Historie, hvoraf ét fungerer som udvalgets formand og ét som daglig leder af udvalgets arbejde. Alle medlemmer udpeges af rektor. Se alle medlemmer her

Udvalget kan kontaktes på mail  jeppe.nevers@sdu.dk

Sidst opdateret: 10.01.2022