Skip to main content
DA / EN
TEMA: Undervisning under COVID-19

Nyhedsbrev Februar 2021: Undervisning under COVID-19

Der er ingen tvivl om, at COVID19 i høj grad har ændret rammer og betingelser for undervisningen på de videregående uddannelser. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om tre undersøgelser af undervisningen under COVID19-nedlukningen samt et interview med en underviser, der brugte Flipped Learning til at aktivere sine studerende. De tre undersøgelser dækker tilsammen over en bred vifte af uddannelsesinstitutioner og af deltagere.

Studerendes oplevelse af undervisningen under COVID19 – rapport fra KU

Rapporten Experiences and challenges of students during the 2020 campus lockdown har undersøgt KU-studerendes oplevelse af og erfaring med undervisningen under nedlukningen. Rapporten peger på, at omlægningen af undervisningen har gennemgribende konsekvenser, og at det tager tid og ressourcer at forstå disse. En stor del af de studerende havde problemer med motivation, og flere studerende end før nedlukningen oplevede ensomhed, angst og stress. Men der er også potentialer i den omlagte undervisning: de studerende i undersøgelsen var generelt glade med muligheden for at genbesøge optagelser af undervisningen og for onlinebaseret gruppearbejde.

Onlineundervisning på ni videregående uddannelsesinstitutioner

Den netop offentliggjorte rapport Erfaringer og oplevelser med online undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020 fremhæver ligesom rapporten fra KU, at den omlagte undervisning kræver omfattende gentænkning, fx mht. deltagelsesmåder og kommunikation. Rapporten viser også, at der er tekniske udfordringer forbundet med omlægningen, og at der er behov for teknisk og didaktisk support samt ikke mindst mere organisatorisk og administrativ support til den omlagte undervisning. Et andet væsentligt fund i rapporten er, at de studerende oplever et markant fald i læringsudbytte, og at 70% af underviserne oplever mindre glæde ved undervisningen under nedlukningen. Du kan læse et resume af rapporten her. 

Erfaringer fra SDU

Rapporten Erfaringer fra onlineundervisningen under COVID19-nedlukningen af Syddansk Universitet konkluderer også, at et flertal af underviserne har haft behov for sparring og støtte i omlægningen af undervisningen. På tværs af institutterne har omlægningen af undervisningen udfordret interaktionen med de studerende, og også her viser undersøgelsen, at mange studerende har været mindre motiverede under omlægningen. En anden vigtig pointe i rapporten er, at omlægningen har skabt en polarisering af de studerende, idet stærke studerende trivedes med omlægningen, mens svagere studerende i højere grad oplevede fald i motivation, og at den har ramt nye studerende hårdere end mere erfarne studerende. Men rapporten viser også, at der trods disse mange udfordringer er nogle potentialer i erfaringerne fra den omlagte undervisning, blandt andet med hensyn til brugen af Flipped og Blended Learning.

De tre rapporter viser tydeligt, at omlægningen har været en didaktisk, teknisk og administrativ udfordring, og at den har været en udfordring for de studerendes motivation. Men rapporterne peger også på, at brugen af Flipped og Blended Learning har et læringspotentiale, der rækker ud over COVID19-nedlukningen.

Det gode eksempel - Undervisning med Flipped Learning

Marit Carolin Clausen fortæller om, hvordan hun under nedlukningen brugte Flipped Learning til at aktivere de studerende i et fag, hvor den praktiske undervisningsform var udfordret af de begrænsede muligheder for at mødes fysisk.

Læs artiklen her

Redaktionen afsluttet: 23.02.2021