Skip to main content
DA / EN
TEMA: I&E Undervisning

Nyhedsbrev April 2021: I&E Undervisning

Innovations- og entreprenørskabsundervisning (I&E) kan bedrives på mange forskellige måder. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om forskellige vinkler på innovations- og entreprenørskabsundervisning på SDU og om de muligheder, du har for at udvikle I&E undervisning i fag og i uddannelser. Nyd alle de gode eksempler og inspirationen, men læg også mærke til siderne som introducerer dig til support, ressourcer, kompetenceudviklings- og netværksmuligheder.

Inden vi gennemgår de særlige karakteristika af innovation og entreprenørskab får du en case, som åbner nogle centrale perspektiver i I&E temaet.

En fortælling om hvad entreprenørskab forhåbentlig gør for vores studerende - og hvorfor det er en god ide!

af Martin Senderovitz

Lektor og fagansvarlig for Entreprenørskab og Forretningsforståelse

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Sdr. Stationsvej 28, 4200 Slagelse, Mail: mse@sdu.dk

Hvert år starter ca. 650 nye glade SDU-studerende på B.Sc. Erhvervs-økonomi (HA) uddannelsen på SAMF fordelt i Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse og Sønderborg. Allerede på første semester af uddannelsen møder de alle 10 ECTS-faget ’Entreprenørskab og Forretningsforståelse’.

Hvorfor er Entreprenørskab en god ide?

Uddannelse af fremtidens faglige problemløsere i en verden præget af forandring, globalisering, usikkerhed – og ikke mindst et stigende fokus på bæredygtighed og grøn omstilling

Faget sigter mod at give vores studerende en engagerende og inspirerende start på studiet, og på samtidig – i et lidt større perspektiv – at være med til at uddanne fremtidens erhvervsøkonomiske problemløsere i en verden præget af forandring, globalisering, usikkerhed – og ikke mindst et stigende fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Her handler det om, hvordan der kan skabes nye bæredygtige forretningsmuligheder i såvel etablerede som nystartede virksomheder. I faget forsøger vi at give en samlet helhed til løsning af praktiske erhvervsøkonomiske problemstillinger, samt at give en introduktion til metode, akademisk skriftlighed, informationsindsamling og analyse.

Teoretisk og metodisk dobbelttydighed

Kunsten at få studerende til at øve sig i kompetencerne innovation, proaktive handlinger og håndtering af risiko, kræver særlige metodikker og teori.

Entreprenørskab er en specifik faglighed med egne teorier, modeller og perspektiver, men det er samtidig en tilgang og metode, der kan bruges til at tackle komplekse udfordringer og problemer i mange sammenhænge; på studiet, i erhvervslivet og i livet!

Det er måske lidt store ord og ambitiøse visioner. Så hvordan gør vi det, kunne man spørge?

Vi har for det første et stort fokus på interaktiv og studenterorienteret læring – det er de studerende, der skal lære og erfare, ikke underviseren! Derfor kaster vi fra starten de studerende ud i virkelige og praksisorienterede problemstillinger, og så bygger vi gradvist teorier, modeller og perspektiver på gennem semesteret. Det handler om at introducere en entreprenøriel tilgang og orientering til problemløsning. Dvs. bl.a. at kunne tænke innovativt; at kunne handle proaktivt; samt at have en vis tolerance for risici. Vi arbejder meget projektorienteret, og så kigger vi på forskellige perspektiver, processer, metoder og værktøjer til at løse komplekse problemer i en kontekst præget af epistemologisk og ontologisk usikkerhed.

Et godt bagland er vigtigt

Kan man som underviser med et stort hold studerende på første semester virkelige klare alt dét!? Ja da, naturligvis! Eller... tja, tjo, måske!! Et godt og engageret bagland og kollegialt teamwork er i hvert fald vigtigt. På Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SAMF er vi mange, der mener at entreprenørskab og innovation ganske enkelt gør livet bedre. Eller sagt med andre ord: Vi er en forskningsgruppe, der forsker i entreprenørskab i bred forstand ud fra et organisationssociologisk perspektiv. Og det er noget af dét, som vi i fællesskab – lidt forsigtigt og med en stor portion ydmyghed – prøver at facilitere til de studerende i faget.

Lykkes det?

Og lykkes det så? Noget at dét, som de studerende fortæller, er at de er meget glade for kombinationen af teori, modeller, akademiske diskussioner og så en praktisk anvendelse. Entreprenørskab er ganske enkelt et fantastisk fag til at kombinere teori og praksis. Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere. Eller endnu bedre: Fang en HA-studerende og spørg hvad hun synes. Jeg håber, at I får et entreprenørielt og innovativt svar!

7 vigtige perspektiver på I&E undervisning

Med denne case in mente og som oplæg til de øvrige 2 cases, som er en del af dette nyhedsbrev,  lad os da fremhæve 7 vigtige perspektiver på I&E undervisning.

  1. Studerende skal i et givent omfang fokuseres på værdiskabelse. F.eks. at skabe økonomisk værdi, social værdi, samfundsmæssig værdi, bæredygtighed, osv.
  2. Innovations- og entreprenørskabsundervisning kan have meget forskellige dimensioner. Lige fra mindre markeringer i enkelte fag til hele uddannelser som sigter på at uddanne kandidater med innovations- og entreprenørskabsprofiler. Her ligger I&E oftest som gennemgående søjler i hele uddannelsen.
  3. Entreprenørskabsundervisning rummer langt mere end at lave en startup. Det handler om kompetencer. F.eks. udvikling af studerendes personlige kompetencer, samarbejdskompetencer og innovative kompetencer. Derfor skal målformuleringerne for ”competences” i dit kursus sidde lige i skabet.
  4. Undervisningen inkluderer som oftest flere kerneaktører end dig selv: kolleger i et team, virksomhedsrepræsentanter eller organisationer, alumner, konsulenter fra RIO, konsulenter fra SDUUP, …
  5. Mange fagligheder bringes i spil, og derfor skal du som koordinerende underviser holde tungen lige i munden. Ofte bruges metoder fra innovations- og entreprenørskabsområdet direkte som undervisningsmetoder. F.eks. er det ret brugt at lade studerende gennemgå en innovationsproces som design sprints eller anvende entreprenørielle metoder direkte i processerne.
  6. Studerende skal have din hjælp til at gennemskue meta-lagene og de anvendte fagligheder, når undervisningen inkluderer innovations- og entreprenørskabsmetodikker, og til at perspektivere disse metoder ind i tanker om deres kommende professionelle virke.
  7. Oftest skal du rette dit underviserblik mod projektarbejde og casearbejde, når der er tale om I&E undervisning, og du skal huske at lade studerende tage ejerskabet. Dette sætter nogle spændende vinkler på din underviserrolle, som i langt højere grad end ellers typisk vil være faciliterende og vejledende.

Få hjælp til din I&E undervisning

Du er ikke alene om din undervisning i innovation og entreprenørskab. SDU har mange ressourcer, du kan drage fordel af.

Du kan også udvide din viden om I&E undervisning ved at deltage i nogle af de mange muligheder for kompetenceudvikling.

Det gode eksempel - Entreprenørskab på Datalogi

Rolf Fagerberg fortæller om, hvordan de på datalogi har integreret innovation og entreprenørskabsundervisning i et af deres kurser - og hvordan SDU Entrepreneurship Labs understøtter kurset gennem Business Model Canvas.

Læs artiklen her

Det gode eksempel - Technology Entrepreneurship

Søren Jensen fra TEK og Jannek Solgaard fra SDU RIO fortæller om, hvordan de i samarbejde har udviklet et kursus, der sætter fokus på at give studerende teoretiske og praktiske erfaringer med entreprenørskab i et kursus, hvor de arbejder med at udvikle deres egen startup.

Læs artiklen her

I&E Ressourcer

Drag fordel af de mange ressourcer om I&E undervisning. Du finder dem herunder.

Find ressourcerne her

I&E Kompetenceudvikling

Drag fordel af de mange muligheder for at udvikle dine kompetencer indenfor I&E undervisning. Du finder dem herunder.

Find ressourcerne her

Redaktionen afsluttet: 13.04.2021