Skip to main content
DA / EN

Rektoratet

Rektoratet er den øverste ledelse på Syddansk Universitet og består af rektor, prorektor og universitetsdirektør. Prorektor bistår rektor i den daglige ledelse, og universitetsdirektøren leder universitetets administration. 

Profil

Jens Ringsmose tiltrådte som rektor på Syddansk Universitet i november 2021.

Jens Ringsmose er oprindeligt uddannet historiker på SDU, hvor han også har studeret og forsket i det sikkerheds- og forsvarspolitiske område. Han har været dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU, hvor han har skabt synlige resultater og blandt andet stået bag SDU's samarbejde med Media City Odense og SDU's Business School. 

SDU har således været gennemgående i Jens Ringsmoses karriere, men den tæller også ansættelser ved Dansk Institut for Militære Studier (senere Center for Militære Studier) og Forsvarsakademiet. Jens Ringsmoses karriere er bygget på stor faglig og ledelsesmæssig erfaring, der tillige omfatter et stort nationalt og internationalt netværk.

Andre positioner og ledelsesopgaver

Jens Ringsmose er næstforperson for Rektorkollegiet under Danske Universiteter samt Tænketanken Europas Advisory Board.

Derudover er Jens Ringsmose medlem af følgende bestyrelser:

 • Odense Havn A/S
 • Den Fynske Bladfond
 • SIMAC
 • Syddanske Forskerparker
 • Fonden Campus Kollegiet (forperson)
 • Digital Dogme
 • Thomas B. Thriges Kollegium
 • Energi Fyns Udviklingsfond
 • Erhvervshus Fyn 
 • Erhvervshus Sydjylland

Uddannelse

2007: Ph.d., Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
2002: Cand.mag., Institut for Historie, Syddansk Universitet


LinkedIn


Profil i Pure


Kontakt: Sekretær Liff Skyt, liff@sdu.dk, tlf. +45 60 11 10 31


Pressekontakt

Jens Ringsmose

Profil

Helle Waagepetersen tiltrådte som prorektor på SDU i august 2022. 

Helle Waagepetersen har en baggrund som farmaceut (cand.pharm.) og hendes forskerkarriere tager sit udspring i cellulær neurofarmakologi.

Hun besidder indgående viden om uddannelses- og forskningsområdet fra sine stillinger som studieleder og institutleder på Københavns Universitet, hvor hun har været kulturbærende i strategiarbejde og organisationsændringer, som har øget samarbejdet om kerneværdierne forskning, uddannelse og innovation.

Hædersbeviser som bl.a. Alzheimer Forskningsfondens pris, European Society of Neurochemistry Young Lectureship Award og Årets Underviser bevidner en dyb faglighed og evnen til at sætte nye rammer for undervisningen.

Helle er medlem af Uddannelsespolitisk Udvalg under Danske Universiteter samt følgende bestyrelser og fora:

 • Sino-Danish Center (SDC)
 • Uddannelse Vejle
 • Uddannelsesalliancen Odense
 • Rektorforum Kolding
 • Syddansk Uddannelsesforum
 • Danish International Manufacturing Academy (DIMA)
 • Advisory Board for "Styrket trivsel og gennemførelse på universiteter" i regi af Danmarks Evalueringsinstitut

 Uddannelse

2000: Ph.d., Danmarks Farmaceutiske Højskole
1997: Cand.pharm., Danmarks Farmaceutiske Højskole


Profil i Pure


Kontakt: Sekretær Majbrit Brandt-Nielsen, majbrit@sdu.dk, tlf. +45 65 50 28 56


Pressekontakt

Helle_Waagepetersen

Profil

Thomas Buchvald Vind tiltrådte som universitetsdirektør på Syddansk Universitet i maj 2017.

Thomas Buchvald Vind har gennem hele sin karriere arbejdet med at styre, optimere og forandre offentlige organisationer og private virksomheder samt med at udvikle strategier, gøre dem levende og omsætte dem til konkrete resultater og gevinster. 

Inden han kom til Syddansk Universitet, var Thomas Buchvald Vind vicedirektør med det overordnede ansvar for økonomiområdet på Københavns Universitet. Inden da var Thomas Buchvald Vind Managing Consultant i PA Consulting Group, hvor han også i høj grad arbejdede med uddannelses- og universitetsområdet.

Andre positioner og ledelsesopgaver

Thomas Buchvald Vind er forperson for Universitetsdirektøruvalget, Danske Universiteter og medlem af flere eksterne fora, herunder Nyt SIS styregruppe, Campus Odense styregruppe og Odense Klimapartnerskab.

Derudover er Thomas Buchvald Vind medlem af følgende bestyrelser:

 • Svendborg Gymnasium (formand) 
 • Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark

Uddannelse

2014: Master of Public Governance (MPG), Copenhagen Business School (CBS)/Københavns Universitet KU)
2002: Cand.scient.pol., Københavns Universitet
1998: Master of Social and Political Theory (MSc), University of Edinburgh


LinkedIn


Kontakt: Sekretær Tina Kortbek, tiko@sdu.dk, tlf. +45 6011 1033


Pressekontakt

Thomas Buchvald Vind

Rektorsekretariatet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 03.07.2024