Skip to main content

Testbaseret optag på SDU

På SDU har vi gentænkt måden at optage studerende på.

En ansøgning i kvote 2 betyder derfor, at ansøgeren bliver inviteret til en optagelsesprøve, der tester studieparatheden inden for blandt andet evnen til kritisk tænkning samt kvantitativ og sproglig forståelse. På alle uddannelser er der også indført fagspecifikke tests, hvor viden, personlige færdigheder og motivation for valg af studie bringes i spil.

Ansøgeren inviteres hermed inden for på drømmestudiet, hvor han eller hun møder undervisere og kommende medstuderende for på den måde at blive klogere på, om studiet nu også er det rigtige valg.

Vi kalder det testbaseret optag også kendt som SDU-modellen, og vi tror på, at vores måde at tænke optagelse på giver os mere afklarede og motiverede studerende, der med større sandsynlighed vælger den rigtige uddannelse fra start.

Karakterer fortæller noget - men ikke nødvendigvis alt om, hvor parat en ansøger er til at studere

Testbaseret optag er indført, fordi et karaktergennemsnit ikke fortæller alt. Langt fra. Og det gælder høje såvel som lave karaktergennemsnit.

Karakterer er tal, der selvfølgelig tegner et billede, men som ikke giver et fyldestgørende svar på studieegnethed, modenhed – eller på, hvad der sker med unges fokus og målrettethed, når de går fra en mere bred, almen ungdomsuddannelse til faglig fordybelse i deres hovedinteresseområde.

For at optage studerende, der er motiverede og fagligt engagerede, og som trives med deres valg af studie, er det derfor vigtigt også at teste andre faktorer som for eksempel ansøgerens kompetencer op mod kravene på det studie, han eller hun søger ind på, så man som kommende studerende ved, hvad man går ind til. Det er det, testbaseret optag giver mulighed for.

Det bedste match

Optagelsesprøverne giver også en forsmag på, hvad det kræver at læse på drømmestudiet, og det er vigtigt af flere årsager. Dels ønsker vi, at ansøgerne vælger rigtigt første gang, både for deres og for vores skyld, og dels skaber det et mere fagligt udfordrende studiemiljø, hvis så mange som muligt har afprøvet deres kompetencer op i mod studiet inden start.

Men frem for alt får vi lov til at møde vores potentielt kommende studerende, og de møder os. Målet er, at vi sammen når frem til det bedste match mellem ansøgerens kompetencer og SDU’s uddannelser.

Læs mere om vores testbaserede optag – og hør rektor Henrik Dam fortælle om, hvorfor testbaseret optag er så vigtigt for os.

 

Hvordan vælger du studie?

Vælg efter interesse, tænk langsigtet, tænk realistisk, benyt alle muligheder for at komme tæt på drømmestudiet og husk så, at tvivl ikke er negativt. Tvivl er tværtimod starten på at stille de rigtige spørgsmål og finde svarene. 

Om testbaseret optag

  • Ansøgningsfristen til kvote 2 er den 15. marts 2020 kl. 12.00.
  • I 2020 er der testbaseret optag i weekenden 18. - 19. april. 2020.
  • Læs mere om testbaseret optag
Testbaseret optag

Hvordan foregår testbaseret optag på SDU?

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 12.12.2018