Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev Marts 2021

Multiple Choice Spørgsmål som Eksamensværktøj

Grith Lykke Sørensen har brugt Multiple Choice spørgsmål i eksaminer. MC-spørgsmål har i de eksamener, som Grith har været tovholder på, været en del af eksamen sammen med andre eksamensværktøjer såsom short answers. Overordnet set har Grith oplevet, at MC-spørgsmål er et godt værktøj til eksamen, særligt når de kombineres med andre spørgsmålstyper.

MC-spørgsmål har været en god løsning under COVID-19

Særligt i det seneste år er MC-formatet blevet testet af på Modul 3, idet COVID-19 skabte nogle begrænsninger for eksamensformatet. Det har resulteret i, at Grith har draget en række positive erfaringer ved at bruge MC-spørgsmål i eksamen:

Vi har særligt som resultat af COVID haft en overvægt af MC-spørgsmål i de seneste par eksamener på Modul 3 og har overordnet set haft gode erfaringer med at bruge dem. I den seneste eksamen var 2/3 af tiden sat af til MC-spørgsmål og den sidste del til short answers. Vi oplevede en fin korrelation mellem dem, som scorede højt i MC-spørgsmål og dem, der scorede højt i short answers.

Klare fordele ved at bruge MC-spørgsmål som en del af eksamener

Brugen af MC-spørgsmål i eksamensformen på Modul 3 er baseret en række fordele ved MC-systemet. Grith påpeger objektivitet, ressourcebesparelser og muligheden for at komme bedre rundt om pensum som de vigtigste:

Jeg ser en helt klar fordel i at bruge MC-spørgsmål i masseeksamener som dem, vi gennemfører, da der ligger en konstant objektivitet i MC-systemet. Samtidig sparer vi en masse tid på at rette eksamenen – men jeg vil også understrege, at MC-spørgsmål ikke kan stå alene, fordi de ikke kan teste de studerendes aktive fagsprog. Derfor bør man supplere MC-med opgaver, der indeholder skriftlig formulering. Til gengæld er der en stor fordel i MC-spørgsmål, fordi man kommer længere ud i pensum, idet man kan nå at stille langt flere spørgsmål i løbet af en eksamen. At bruge MC-spørgsmål sparer selvfølgelig også nogle ressourcer, fordi man ofte kan genbruge spørgsmål i lidt ændret form – her tænker jeg dog, at det bare er vigtigt, at man fører kontrol med de spørgsmål man genbruger ved hjælp af en objektiv censor eller studentermedhjælper.

Opmærksomhed på barrierer ved MC-spørgsmål styrker eksamens kvalitet

Grith nævner nogle bekymringer omkring MC-spørgsmål, som hun mener, godt kan være med til at give formatet et dårligt ry. Ifølge hende kan man til gengæld omgås de bekymringer ved at være opmærksom på formatets begrænsninger og dermed kvalitetssikre sin eksamen:

Jeg tror nogle gange, at frygten omkring MC-spørgsmål er, at de er for nemme og at de studerende for let kan tilegne sig en viden om, hvordan de skal svare. Men vi oplevede faktisk en lidt højere dumpeprocent end sædvanligt ved den seneste eksamen – hvilket dog også kan skyldes COVID og hvad deraf følger med hjemmeundervisning og evt demotivering. En anden bekymring ved MC-spørgsmål er også, at de kan være af en for dårlig kvalitet – og det har vi på Modul 3 omgået, fordi de fleste af vores undervisere har været igennem SDU’s udbudte kursus, hvorfor vi har kunnet gennemføre en analyse af vores MC-spørgsmål og på den måde kvalitetssikre eksamen.

Gode råd til undervisere, der gerne vil bruge MC-spørgsmål i eksamen

Grith giver en række gode råd til undervisere, som overvejer at bruge MC-spørgsmål i deres eksamener. Hun anbefaler bl.a. SDUUP som samarbejdspartner og understreger, at man som underviser skal være forberedt på, at man godt kan møde modstand mod MC-formatet:

På Modul 3 var det rigtig vigtigt for os, at vi fik løbet vores eksamen igennem i samarbejde med SDUUP. Det var en god måde at få opdaget nogle strukturelle fejl i spørgsmålene – for det er noget, alle undervisere kan komme til at lave. Så jeg kan helt klart anbefale at få hjælp til at kigge MC-spørgsmålene igennem og kommentere på strukturen af dem. Som nævnt anbefaler jeg også virkelig, at man kombinerer MC-spørgsmål med andre spørgsmålsformater. Som underviser og eksamenstovholder vil jeg til gengæld også sige ud fra egne erfaringer, at man skal være forberedt på, at man godt kan møde modstand imod MC-formatet. Men jeg mener helt klart, at der er virkelig mange fordele ved MC-systemet, som gør det velegnet til eksamener.

Om Underviseren

Grith Lykke Sørensen er Professor MSO ved Cancer- og inflammationsforskning på SDU og har brugt Multiple Choice spørgsmål i eksamener i blandt andet Modul 3 på medicin-studiet.

Redaktionen afsluttet: 24.03.2021