Skip to main content
DA / EN

SDU Uddannelse

SDU Uddannelse har en bred opgaveportefølje, som bl.a. omfatter:

  • rekruttering af studerende
  • udvikling af uddannelsesudbud
  • uddannelsesjura
  • registrering af eksamensresultater og tilmelding til fag
  • optagelse til bachelor, kandidat samt efter- og videreuddannelse
  • understøttelse af universitetets kvalitetssystem for uddannelser
  • opgaver ifm. internationale studerende
  • særlige studenterrettede vejledningsopgaver
  • udvikling og forvaltning af de studieadministrative systemer

Vi varetager en række opgaver på vegne af fakulteterne, herunder de opgaver, der kræver specialisering, og som giver stordriftsfordele for organisationen. De uddannelses- og forskningsnære studieadministrative opgaver er placeret på fakulteterne, og vi har et dagligt og tæt samarbejde mellem fakulteter baseret på et opgave- og procesfællesskab.

SDU Uddannelse består af fire afdelinger i Odense, samt en afdeling i hver campusby Esbjerg, Kolding, Sønderborg/Flensborg, Slagelse.

 

SDU Uddannelse hed tidligere SDU Studieservice.

SDU Uddannelses medarbejderportal

Sidst opdateret: 11.07.2024