Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev August 2020

TEMA: Internationale studerende - Når det praktiske er på plads, kan de studerende fokusere på deres omstilling

Når en international studerende kommer til SDU, er det vigtigt, at alt det formelle omkring deres ophold i Danmark er på plads. Det er derfor SDU Internationals vigtigste opgave at hjælpe de studerende med netop det.

Som studieadministrativ enhed, er SDU Internationals primære opgave at hjælpe med at rekruttere internationale studerende, og samarbejde med udvekslingsstuderendes hjemuniversiteter. Ved siden af den opgave, er formålet med SDU International også at hjælpe de nye internationale studerende med alt det praktiske omkring det at skulle bo i Danmark. SDU International står for de studerendes første møde med SDU, og arrangerer også en samlet international studiestart, som kaldes Orientation.

Det praktiske skal være på plads

Når en international studerende kommer til SDU, er det vigtigt, at alt det formelle omkring deres ophold i Danmark er på plads. Derfor tilbyder SDU dem en boliggaranti, som SDU International er med til at promovere. Derudover hjælper SDU International de nye studerende med at søge opholdstilladelser og registrere sig i Danmark. Alt dette er en hjælp til, at de studerende kan fokusere på deres omstilling til at læse på et dansk universitet.

Ansvarlige for den internationale studiestart

SDU International er sammen med SDU's fakulteter ansvarlig for den internationale studiestart, som kaldes Orientation Days og strækker sig over 2 dage. Her står SDU International for den første af de 2 dage, hvor alle de nye internationale studerende er samlet. På dagen bydes de nye studerende velkommen, får udleveret studiekort, får en rundvisning på SDU og praktisk viden om universitetet. Samtidig præsenteres de studerende for et oplæg om kulturforskelle, da det at studere i Danmark kan være en stor omvæltning for internationale studerende. Fakulteterne står derefter for den anden Orientation Day, hvor der er lagt mere fokus på social interaktion imellem de studerende, fagligt relevant information og læringskulturen i Danmark. Læs mere om det i denne måneds artikel: Sådan hjælper fakulteterne nye internationale studerende.

Besvarer praktiske spørgsmål og afholder sociale arrangementer i løbet af semesteret

SDU International er altså hovedsageligt ansvarlige for den praktiske del af de nye internationale studerendes studiestart, og de hjælper derfor også med at besvare praktiske spørgsmål i løbet af semestret. Dog afholder SDU International også nogle sociale arrangementer, som skal hjælpe de internationale studerende til at lære hinanden at kende på tværs af semestrene. For at kunne tilbyde de internationale studerende flere muligheder til at møde hinanden og skabe et netværk, støtter SDU International også studenterforeningen Erasmus Students Network økonomisk, som afholder en lang række af sociale arrangementer i løbet af semestret.

International Staff Office (ISO) tager sig af de nye internationale undervisere

Ud over de nye internationale studerende, kommer der også nye internationale medarbejdere til SDU hvert år. Her er International Staff Office det organ på SDU, som tager sig af nye internationale undervisere, lige fra ph.d studerende til professorer. ISO’s arbejde består i at hjælpe underviserne med den praktiske del af at flytte til Danmark. Samtidig arrangerer de også en række sociale events, oplæg og aktiviteter for de nye undervisere. Alt sammen for at hjælpe de internationale undervisere med at falde på plads i deres liv og arbejde i Danmark. Læs mere om ISO, og hvordan de hjælper internationale undervisere på www.sdu.dk/iso


 

 

Kort og godt om SDU International

  • SDU Internationals vigtigste opgave er at hjælpe nye internationale studerende med den praktiske del af deres ophold i Danmark. 
  • Sammen med SDUs fakulteter er det SDU International, der står for den internationale studiestart, Orientation Days.
  • SDU International besvarer praktiske spørgsmål igennem semesteret og står også for en række sociale arrangementer for internationale studerende. 
  • International Staff Office er et tilsvarende organ på SDU, som tager sig af de internationale undervisere.
Redaktionen afsluttet: 28.08.2020