Skip to main content
DA / EN

Universitetshistorisk udvalgs opgaver og medlemmer

Universitetshistorisk Udvalg er nedsat d. 19. januar 2007 og har følgende opgaver:

1. at indsamle og bevare materialer (dokumenter, publikationer, manuskripter, interviews, erindringer, fotografier, lydoptagelser og levende billeder), der kan belyse institutionens historie

2. at yde universitetshistorisk bistand og rådgivning efter henvendelse

3. at deltage i udvalgte forsknings- og formidlingsprojekter

4. at vedligeholde SDU-hjemmesidens historiske sider

 

Udvalgets sammensætning

I udvalget sidder ét medlem fra hvert af de fem fakulteter, ét medlem fra fællesområdet, to medlemmer fra Syddansk Universitetsbibliotek (hvoraf ét fungerer som sekretær for udvalget) samt tre medlemmer fra Institut for Historie, hvoraf ét fungerer som udvalgets formand og ét som daglig leder af udvalgets arbejde. Alle medlemmer udpeges af rektor. Se alle medlemmer i boksen til højre.

Medlemmer

Udvalget består af 11 medlemmer på tværs af SDU

Se udvalgets medlemmer her

Sidst opdateret: 20.07.2022