Skip to main content
SDU's profil
 • Forskning

  I 2030 er Syddansk Universitet kendt og anerkendt for banebrydende og transformativ forskning. Vi vil løfte universitetets forskningshøjde yderligere og sikre, at vi bliver verdensførende på flere forskningsområder. Det gør vi gennem fremragende forskningsmiljøer, der stimulerer talentudvikling, og ambitiøse forskere og studerende. Her er det internationale perspektiv centralt: Vi vil udvikle og styrke universitetets forskning gennem en øget grad af international sparring og samarbejde. Vi vil også fokusere på at øge forskningsfinansieringen, så vi kan indfri de ambitiøse mål.

 • Uddannelse

  I 2030 er Syddansk Universitet kendt og anerkendt for attraktive og fleksible uddannelsesmiljøer, som uddanner efterspurgte og værdiskabende dimittender, der bidrager til samfundsudviklingen. Samtidig vil vi udvikle vores uddannelsers indhold og format, så de følger med samfundets udvikling – med et særligt fokus på Region Syddanmark. Det kræver markante tiltag: Vi vil tilknytte nysgerrige, motiverede og talentfulde unge. Vi vil samtidig understøtte livslang læring til mennesker i beskæftigelse. Og vi vil styrke forskningsintegrationen i vores uddannelsesudbud.

 • Samarbejde

  I 2030 er Syddansk Universitet kendt og anerkendt for samskabelse, værdifuld formidling og innovation, der skaber positiv samfundsmæssig impact. Vi vil bringe forskningsbaseret viden i spil i samarbejder med virksomheder, myndigheder, NGO’er og øvrige partnere og sikre, at vi bidrager til den offentlige debat. Vi vil prioritere særlige temaer og involvere fagmiljøer på tværs af fakulteter, ligesom vi vil styrke forskningens positive indflydelse på det omgivende samfund. Det gør vi ved altid at sikre værdiskabende formidling og ved at fremme initiativer og -miljøer, der positionerer os som et universitet, hvor en stærk innovationskraft bygger broer til omverden

 • Organisation

  I 2030 er Syddansk Universitet kendt og anerkendt for motiverende, excellente, sammenhængende og mangfoldige universitetsrammer, der tydeligt understøtter talentudvikling. Med udgangspunkt i en god og stærk økonomi, vil vi sikre fremragende organisatoriske og fysiske rammer, der tiltrækker, udvikler og forløser talent. For at nå den målsætning, skal vi også i fremtiden være kendt for et frit, engagerende og stimulerende universitetsmiljø. Vi skal skabe robuste rammer, der udvikler studerende, forskere, undervisere og administrativt personale, og vi skal understøtte gode muligheder for løbende kompetenceudvikling. Vi vil tilmed skabe effektive arbejdsgange og digitale løsninger, der er en hjælp og aflastning i hverdagen.

“Vi skal definere og gå ad nye udviklingsspor, der sikrer, at universitets kerne — forskning og uddannelse af højeste internationale kvalitet — også i fremtiden bliver bragt effektivt i spil. Det er kun gennem fastholdelse, udvikling og tiltrækning af de største talenter, at vi kan skabe de fremragende miljøer, der er nødvendige for, at vi kan skabe værdi for og med samfundet”

Jens Ringsmose, Rektor
Syddansk Universitet


Hent strategien som pdf