Skip to main content

Udvalgte forskningsprogrammer

Én af vejene dertil er etablering af forskningscentre på allerhøjeste internationale niveau med potentiale til at skabe fundamentale videnskabelige gennembrud.

Et andet formål er at øge relevansen af forskningen gennem udvikling af forskningsområder, der matcher styrkepositioner (klynger) i regionens erhvervsliv og udfordringer i sundheds- og velfærdssektoren.

Sidst men ikke mindst skal de særligt prioriterede forskningsområder også bidrage til at tiltrække og fastholde både etablerede forskere og nye talentfulde forskere.

De strategiske forskningsindsatser vil typisk være tværfakultære og være delvis finansieret gennem direktionens strategiske pulje.

Indsatser:

Center on Population Dynamics (CPOP)

Human Health

Personlig medicin

SDU I4.0 DAP

Teknologi der former fremtiden

Se også:


Sidst opdateret: 12.07.2022