Skip to main content
DA / EN

SDU's GE arbejde er en informeret, kontinuerlig og bevidst indsats forankret i evidensbaseret forskning og erfaringsudveksling med andre danske og udenlandske universiteter, blandt andet i GEAR:DK-netværket.

For at samle og koordinere dette arbejde har SDU nedsat GET, SDU's Gender Equality Team. Teamet arbejder med systemiske ændringer på SDU i tæt samarbejde med de enkelte fakulteter og enheder, herunder SDU's centrale ligestillingsudvalg og fakulteternes og fællesadministrationens ligestillingsudvalg. Teamet udvikler og vedligeholder også SDU's Gender Statistics hvor kønsopdelt data om nyansættelser og ansatte er tilgængeligt.

Følg SPEAR: På projektets hjemmeside finder du bl.a. blogposts og virtuelle kursusmaterialer

Sidst opdateret: 12.03.2024