Skip to main content
DA / EN
TEMA: E-læringsprojektpuljen 2022

Nyhedsbrev Juni 2021: E-læringsprojektpuljen 2022

Juni måneds nyhedsbrev sætter fokus på kriterierne for at søge E-læringsprojektpuljen 2022. Projektpuljen uddeler midler til projekter på e-læringsområdet, der bidrager til at implementere de bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring på SDU.

Kriterier 

Der er i alt afsat lidt over 300.000 kroner til puljen i 2022. Disse fordeles på udvalgte projekter, der dog alle skal være minimum 50 % egenfinansierede. Derfor er det også et krav, at et projekt er forankret på et fakultet eller institut.  

Projekter, der kan komme i betragtning, skal være funderet på en konkret og aktiv udnyttelse af e-læring i forbindelse med undervisning på SDU, samt sætte fokus på pædagogik og læreprocesser. Derudover opfordres der til, at man inden ansøgning har opsøgt viden om eventuelle tidligere, lignende projekter inden for det område, man ønsker at arbejde i. Målet med puljen er, at der opnås ny viden og nye erfaringer. Du finder tidligere projekter her. 

Der opfordres også til, at undervisere går sammen om at tilrettelægge og udarbejde projekter, samt at studerende så vidt muligt bliver inddraget i hele processen. Således bliver projekterne løftet i fællesskab og der skabes en stærk forankring på SDU.  

Med COVID-19-nedlukning i bakspejlet, ville det udover projekter under temaer som onboarding/reboarding og inklusion, være interessant at se projekter fra denne inspirationsliste, der også kan ses i forlængelse af erfaringerne fra sidste års nødundervisning:   

  • Kompetencedeling. Især i forhold til digital undervisning 
  • Digital understøttelse via itslearning 
  • Hvordan man konverterer digitale undervisningskompetencer til en ikke corona-ramme 
  • Parallelundervisning. Hvor studerende synkront er til stede både fysisk og online 
  • Brug af videooptagelser ifm. asynkron demonstrations- eller laboratorielektioner.

Projekter skal tilknyttes en af SDU’s e-læringsmedarbejdere, der kan bidrage med pædagogisk viden eller teknisk indsigt. Derudover skal ansøgere til E-læringspuljen også være indstillet på, at projektets erfaringer skal formidles og udbredes på SDUUP’s årlige TAL konference.  

Ansøgning 

Ansøgningen til E-læringsprojektpuljen 2022 skal indeholde et projektresumé på maksimalt 700 anslag og må maksimalt fylde 5 sider, inklusive projektplan og budget. Før du indsender din ansøgning, skal du kontakte en af SDU’s e-læringsmedarbejdere, der kan give gode råd og hjælpe med at kvalificere dit projekt. Læs det fulde projektopslag her eller download projektopslaget fra kolonnen til højre, hvor du også finder ansøgningsskemaet, der skal benyttes. Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021, og svar forventes udsendt primo december 2021.  

Til inspiration kan du  læse om 2 eksempler på projekter, der tidligere har modtaget støtte fra puljen. Dem finder du i højre kolonne. 

Classroom shared drawing – et tegnebaseret afstemningsværktøj

Lektor ved det Tekniske Fakultet, Henrik Skov Midtiby, fik sammen med kolleger i 2019 støtte fra E-læringsprojektpuljen til et projekt med det formål at udvikle en ny måde at få øjeblikkelig feedback fra studerende under forelæsninger via et tegnebaseret afstemningsværktøj.

Læs temartiklen her

Studieappen – test, vejledning og implementering

Lektor ved Institut for Design og Kommunikation på det Humanistiske Fakultet, Jens Jørgen Hansen, fik i slutningen af 2020 støtte fra e-læringsprojektpuljen til et projekt, der skulle udvikle en ny app til studerende kaldet Studieappen

Læs Temartiklen her

Redaktionen afsluttet: 25.06.2021