Skip to main content
DA / EN

SDU's nyinstitutionsakkreditering 2021

Institutionsakkreditering – hvad er det? 

Ved institutionsakkrediteringen skal SDU vise, at vores system for kvalitetsarbejdet lever op til eksternt fastlagte kriterier for sikring af kvalitet og relevans. Disse er lovbestemte, og de står beskrevet i akkrediteringsbekendtgørelsens kriterier og er udmøntet i vejledning om institutionsakkreditering

Derudover skal vi vise, at vores system lever op til en række internt fastlagte krav til, hvordan der på SDU arbejdes med uddannelseskvalitet. Disse står beskrevet i SDU’s kvalitetspolitik.

Afgørelsen om tildeling af en nyinstitutionsakkreditering blev truffet af Akkrediteringsrådet efter indstilling fra et akkrediteringspanel, som har vurderet og evalueret SDU’s kvalitetsarbejde.

Læs nedenfor, hvordan evalueringen er foregået:

Sådan vurderes kvalitetsarbejdet ved akkreditering

  • Evalueringen af SDU’s kvalitetsarbejde er blevet foretaget af et akkrediteringspanel (nedsat af Danmark Akkrediteringsinstitution) bestående af faglige eksperter fra universiteter i Danmark, Sverige og Norge.
  • Evalueringen har taget udgangspunkt i SDU’s institutionsrapport (bestående af en systembeskrivelse og en selvevaluering af SDU’s kvalitetsarbejde), to besøg på SDU, hvor panelet har haft dialoger med udvalgte uddannelsers studerende, undervisere, indvalgte medlemmer i studienævn, studiekoordinatorer, studieledere, pædagogiske konsulenter, institutledere, prodekaner, dekaner og rektorat.
  •  Evalueringen har også taget udgangspunkt i fremsendt dokumentation (fx referater, uddrag af en uddannelsesberetning, undervisningsevalueringer), særligt frem til det andet panelbesøg, hvor der blev afholdt tre audit trails. Et audit trail er en udvalgt problemstilling som fx hvordan de studerendes sikres kontakt til forskningsmiljøet.
  • Panelets vurdering står beskrevet i den akkrediteringsrapport som blev fremsendt til Akkrediteringsrådet inden Rådsmødet og har dannet grundlag for afgørelsen.

Stor ros fra Akkrediteringsrådet

Fra Akkrediteringsrådet fulgte roser til SDUs arbejde siden 2014, hvor universitetet blev institutionsakkrediteret for første gang.   

 

- SDU har forvaltet tiden siden første positive institutionsakkreditering godt. Deres kvalitetssikringsarbejde fremstår mere modent her i anden runde, og ud fra deres løbende erfaringer reflekteres der både over, hvordan systemet kan udvikles, og hvordan det kan forenkles. SDU opfanger fortsat systematisk kvalitetsudfordringer, også nede på det enkelte uddannelsesudbud, og ligesom i første runde tages der hånd om problemerne – nu med endnu større tydelighed i forhold til ansvar, tiltag, deadlines og vurdering af, om tiltagene har virket, siger Akkrediteringsrådets formand, Per B. Christensen

Vil du vide mere?

Få mere viden om SDU’s arbejde med uddannelseskvalitet ved at følge links på denne side. Start eventuelt med videoen nedenfor, som giver en hurtig introduktion til uddannelseskvalitet på SDU.


Institutionsakkrediteringen kort fortalt

Se en kort video om institutionsakkrediteringen

Klik her

Introduktion til SDU's kvalitetssystem

Læs pixi om SDU's kvalitetssystem

Klik her

Fakulteternes arbejde med uddannelseskvalitet

Læs hvordan SDU's fakulteter og uddannelser arbejder med uddannelseskvalitet

Klik her

Uddannelsesstrategi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 23.02.2022