Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev December 2020

TEMA: TAL2020 - Det gode eksempel - Studierejsen

På TAL20 deltog Tine Lynfort Jensen, der er Karriere og Employabilitetskonsulent ved SDU RIO og Jesper Piihl, der er Viceinstitutleder for uddannelse ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Tine og Jesper er en del af arbejdsgruppen bag Studierejsen, som de beskriver som en samtale og et konstant refleksionsarbejde over, hvordan man skaber en helhedsorienteret uddannelse, som udover faglig viden, giver de studerende en række vigtige personlige og karrieremæssige kompetencer med i bagagen.

Baggrund for Studierejsen

Arbejdet med Studierejsen udspringer af et ønske om at gøre professionel dannelse af de studerende ud over den faglige udvikling, til en del af studiet. Den professionelle dannelse foregår på SDU i høj grad gennem aktiviteter, som udbydes af organisationer som SDU International, SDU Bibliotek og SDU RIO. Arbejdsgruppen bag Studierejsen ønsker at bringe de aktiviteter sammen og føre dem ind i uddannelsen, så det er meningsfuldt for både studerende, undervisere og dem, der udbyder aktiviteterne.

I Studierejsen struktureres tænkningen om professionel dannelse gennem tre domæner, der samler aktiviteter på tværs gennem de studerendes studieforløb. Noget af det helt centrale i Studierejsen er, at arbejdet med de tre domæner foregår på tværs af campusser, institutter og i tæt samarbejde med RIO og eksterne samarbejdspartnere. De tre domæner er:

  • Personlige kompetencer, som blandt andet omfatter interkulturelle og professionelle færdigheder.
  • Karrierekompetencer, som omhandler hvordan man formidler sine egne kompetencer og hvad man kan bruge sin uddannelse til.
  • Netværksetablering, som indbefatter kendskab til relevante virksomheder, aktører og brancher indenfor de studerendes felt. Målet er, at de studerende integreres ind i det lokale og regionale erhvervsliv. 

Jesper Piihl forklarer ideen bag de tre domæner, og hvordan de spiller ind i Studierejsen: ”Vi forsøger at skabe en samlet fortælling hen over det væld af aktiviteter, der udbydes, så vi samlet set kan kommunikere det til de studerende. Studierejsen hjælper os til at se, hvordan de co-curriculære aktiviteter hænger sammen med de studerendes faglige uddannelse.”

De co-curriculære aktiviteter implementeres i uddannelsen ved at gøre dem til en del af de studerendes kurser. Gennem en skelnen mellem ”Student’s curriculum” og ”Teacher’s curriculum” undgår man, at de co-curriculære aktiviteter ikke konkurrerer med underviserens del af kurset, mens de stadig føles som en del af faget for de studerende. På den måde indarbejdes de tre domæner altså i de studerendes undervisning.

Implementering af verdensmålene

I samtalen om Studierejsen, har der været en del fokus på, hvordan FN’s verdensmål kan implementeres i Studierejsen. Det gøres gennem en kobling mellem verdensmålene og Studierejsens fokus på begrebet professionel dannelse. Her drager Studierejsen inspiration fra OECD’s Learning Compass 2030, hvor en del af den professionelle dannelse er, at de studerende skal kunne tage ansvar, arbejde med dilemmaer og skabe værdi, i samarbejde med resten af verden. Fra læringskompasset overvejer Studierejsen at integrere logikken om, at den studerende ikke blot skal blive klar til arbejdslivet for sin egen skyld, men også for at kunne gå ud og bidrage til udvikling i verden. Her har Studierejsen også i tankerne, at fokusset kan ligge på verdensmålene.

Ud fra de tanker, arbejder man i Studierejsen lige nu med, hvordan man kan inkorporere verdensmålene i de tre domæner. Tine fortæller, at de i samtalen indtil videre har talt om, at man enten kan udvide forståelsen af de tre domæner til at indeholde verdensmålene og dermed den udvidede forståelse af professionel dannelse, eller ligefrem oprette et fjerde domæne, som skal indeholde professionel dannelse indenfor verdensmålene.

Fremtidsudsigter

Lige nu arbejdes der på, at de tre domæner bliver en overordnet ramme for studiestarten næste år, således at domænerne tematiserer studiestarten for de studerende. En mulig udvikling af Studierejsen for de studerende er også, at den bliver arbejdet ind i Itslearning.

Håbet med Studierejsen er også, at man kan skabe et økosystem omkring de studerende uddannelse, således at de kender til, har erfaringer med og kontakter til det netværk af virksomheder og organisationer, der opererer indenfor den branche, de uddanner sig i.

Redaktionen afsluttet: 02.12.2020