Skip to main content
DA / EN
TEMA: 1. årspædagogikken

Nyhedsbrev Maj 2021: 1.årspædagogikken

Om fire måneder træder et nyt hold førsteårsstuderende ind på universitet. Foran sig har de fem års studier, der vil forme dem fagligt og personligt. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om, hvordan du som underviser kan støtte de studerende i deres udvikling på det første år, og hvordan du kan understøtte de studerendes engagement gennem 1. årspædagogikken.

Overgangen fra ungdomsuddannelse og måske sabbatår til et universitetsstudie er, for de fleste studerende, en høj tærskel at træde over. De træder ind i nye fællesskaber, hvor de både afkoder at blive studerende og at være studerende inden for et bestemt fagligt felt. Det er en stejl læringskurve, og i den universitetspædagogiske forskning har der igennem de sidste par årtier været et større fokus på betydningen af de studerendes første år på universitet.

Tre hovedelementer til fastholdelse

Udgangspunktet for noget af den første forskning omkring 1.årsstuderende var fastholdelse. Vincent Tinto undersøgte hvad der fik de studerende til at blive på studiet, og han identificerede tre hovedelementer:

  • Sense of belonging
  • Self-efficacy
  • Perception of the curriculum

Det første element handler om at høre til - at opleve sig som en del af fællesskabet. Det involverer, at de studerende oplever støtte, når de føler sig udfordret, og at den støtte mobiliserer en vedholdenhed. Tinto ar-gumenterer for, at det at være en del af fællesskabet understøtter læring. Studiekulturen skal være inkluderende gennem faglige og sociale aktiviteter.

Det andet element handler om den studerendes tro på egne evner. Tinto fremhæver, at det kan læres, hvordan man håndterer mål, opgaver og udfordringer. Det er de studerendes tro på, at de kan gennemføre studiet med succes. Ifølge Tinto har de studerendes møde med universitet det første stykke tid stor indflydelse på, hvordan de ser sig som studerende. Det indebærer, at universitetet både skal gøre klart, at studierne er krævende og udfordrende, men at de studerende også kan finde den nødvendige støtte.

Det tredje element handler om de studerendes opfattelse af indhold og læringsmål. Indholdet skal have kvalitet og relevans, og de studerende vil være i gang med at sikre sig, at de valgt det rigtige studie. Tinto argumenterer for, studiet bliver mere meningsfyldt, når de studerende oplever, at de kan bidrage med egne erfaringer og historier, og de kan se anvendelses-muligheder og afprøve nogle af de faglige elementer, de bliver præsenteret for.

En invitation til samarbejde

SDUUP sætter i de kommende år fokus på udvikling af 1.årspædagogik som en selvstændig indsats, og vi inviterer uddannelserne til at samarbejde med os. Vi sætter fokus på, hvordan de studerende skaber gode studievaner, integreres i fællesskabet, skaber deres identitet som studerende og som kommende kandidat indenfor et fagligt felt, samt overgangen fra ungdomsuddannelse til universitetet. Gennem et 1.årspædagogisk per-spektiv kan I:

  • Udvikle faglige fællesskaber
  • Understøtte de studerendes engagement
  • Støtte de studerende i indkulturering i studielivet både med hensyn til fagets indhold (diskurser, begreber, teorier, genrer) og kulturer (praktikker, metoder)

Samarbejde med Psykologi

SDUUP samarbejder allerede med Psykologi og her sætter vi fokus på anvendelsen af feedback. Projektet blev igangsat i april i år og sammen med uddannelsens undervisere skal vi udvikle feedbackformer, der både styrker de studerendes læring og feedbackformer, som understøtter arbejdsformen i den praksis de studerende møder efter studiet.

 

Vil du vide mere?

Kontakt SDUUP

Redaktionen afsluttet: 26.05.2021